за този материален свят

„Не съм много
обезпокоен, че живея в този материален свят“.
Прахлда Mахрджа продължава: „Не съм загрижен за самия себе си,
защото по един или друг начин съм обучен да бъда винаги в Ка съзнание“. Tъй като е Ка осъзнат, той е уверен, че в следващия си живот ще
отиде при Ка. В Бхагавад-гӣт се казва, че ако човек стриктно следва
регулиращите принципи на Ка съзнание, сигурно е, че в следващия
си живот ще достигне върховното местоназначение.
Прахлда Mахрджа продължава: „Аз се безпокоя само от едно“.
Само вижте, макар че той не се безпокои за самия себе си, все пак той е
загрижен. Tой казва: шоче тато вимукха-четаса — „Tревожа се за тези,
които не са Ка осъзнати. Tова е притеснението ми. Не се безпокоя
за себе си, загрижен съм за тези, които не са Ка осъзнати“. Защо те
не са Ка осъзнати? — M-сукхя бхарам удвахато вимӯхн. Tези
негодници са създали фалшива цивилизация, само за да изпитат малко
временно щастие.
M-сукхя. Всъщност това е истината. Ние имаме фалшива цивилизация. Всяка година се произвеждат толкова много автомобили и за тях
трябва да се построят и подготвят толкова много шосета. Tова създава
Състрадание на светец 265
проблем след проблем. Затова то е м-сукхя, илюзорно щастие но въпреки всичко ние се опитваме да станем щастливи по този начин. Опитваме се да измислим някакъв начин, за да станем щастливи, но това само
ни създава нови и нови проблеми.
Вашата страна има най-големия брой коли, но това не е решило нито
един проблем. Произвеждате коли, за да разрешите проблемите на живота си, но от опит знам, че това просто създава повече проблеми. К


https://www.youtube.com/watch?v=VP623hMbAIA

Свръхсъзнание
Целите, които си поставят ентусиастите на съвременната западна
йога, са нищожни в сравнение с постиженията на древните индийски
йогӣ, които според исторически разкази са можели да стават по-малки
от атомите и по-леки от въздуха, и да пътуват навсякъде във вселената без помощта на каквото и да било. Но дори тези свръхпостижения,
казва Шрӣла Прабхупда, са „само едно по-високо стъпало“. В следната беседа, изнесена през 1976 г., Шрӣла Прабхупда разкрива как —
тук и сега — може да се достигне истинският апогей на човешкото
съзнание, свръхсъзнанието.
Ка съзнание е най-висшата йога, изпълнявана от обучени предани
йогӣ. Йога системата, в класическата формула за йога практика, посочена от Бог Ка в Бхагавад-гӣт, и препоръчана в йога дисциплината
на Патаджали, се различава от практикуваната днес хаха-йога, както
тя обикновено се възприема в западните страни.
Истинска йога практика означава да се контролират сетивата и след
като се постигне такъв контрол, умът да се концентрира върху формата
Нряа на Върховната Божествена Личност, Шрӣ Ка. Бог Ка
е първоначалната Абсолютна Личност, Богът, а всички останали форми
на Виу — с четири ръце, украсени с раковина, лотос, боздуган и диск,
са пълни експанзии на Ка.
Бхагавад-гӣт ни съветва да медитираме върху формата на Бога.
За да концентрира ума си, човек трябва да седне на усамотено място
със свята атмосфера и да спазва правилата и предписанията за брахмачаря — да води живот на строго въздържание и без никакви сексуални отношения. Никой не може да практикува йога в пренаселените
градове — с екстравагантен живот, включващ неограничени сексуални
отношения и липса на контрол върху езика.
Вече посочихме, че йога практика означава контролиране на сетивата, а контролирането на сетивата започва с контрол на езика. Не може
138 Практикуване на йога в съвременната епоха
да позволявате на езика си да опитва всякакъв вид забранени храни
и питиета и в същото време да се усъвършенствате в практикуването
на йога. За голямо съжаление, сега на Запад има много заблудени, неупълномощени т.нар. „йогӣ“, които се възползват от склонността на хората към йога. Tези неупълномощени йогӣ дори се осмеляват да твърдят
публично, че човек може да се отдава на пиянство и в същото време
да практикува медитация.
Преди пет хиляди години, в диалога на Бхагавад-гӣт, Бог Ка
препоръчва йога практиката на своя ученик Арджуна, но Арджуна категорично заявява, че не е способен да следва строгите правила и предписания на йога. Човек трябва да бъде практичен във всяка сфера на дейност. Tой не трябва да губи ценното си време в изпълняване на някакви
изключително сложни гимнастики под името йога. Истинска йога е човек
да открие четириръката форма на Свръхдушата в сърцето си и постоянно да я вижда в медитация. Tакава непрекъсната медитация се нарича
самдхи. Ако обаче човек иска да медитира върху нещо пусто или безличностно, ще му е нужно много време, за да постигне напредък в йога
практиката. Не можем да концентрираме ума си върху нещо пусто или
безличностно. Истинска йога практика е умът да се концентрира върху
личността на четириръкия Нряа, който се намира в сърцето на всеки.
Понякога се казва, че чрез медитация човек ще разбере, че Богът е
постоянно в сърцето му. Богът се намира в сърцето на всеки. Tой се намира не само в сърцето на човешкото същество, но и в сърцата на котките
и кучетата. Бхагавад-гӣт потвърждава това с твърдението, че Ӣшвара,
върховният контрольор на света, се намира в сърцето на всеки. Tой се
намира не само в сърцето на всеки, но също и във всеки атом. Няма
празно място. Няма място, в което да не присъства Богът.
Аспектът на Бога, чрез който той присъства навсякъде, се нарича
Парамтм. тм означава индивидуална душа, а Парамтм — индивидуалната Свръхдуша. Както тм, така и Парамтм са индивидуални
личности. Разликата между тях е, че тм, душата, се намира на определено място, а Парамтм присъства навсякъде.
В тази връзка е много подходящ примерът със слънцето. Човек може
да се намира на определено място, но слънцето, независимо че е отделно индивидуално същество, се намира над главата на всекиго. Tова е
много добре обяснено в Бхагавад-гӣт. Следователно макар качествата
на всички същества, включително и на Бога, да са еднакви, Свръхдушата
се различава от индивидуалната душа по количеството на експанзиите.
Свръхсъзнание 139
Богът, Свръхдушата, може да се размножава в милиони различни форми,
а индивидуалната душа не може.
Свръхдушата, намираща се в сърцето на всеки, може да наблюдава
дейностите на всеки — минали, настоящи и бъдещи. В Упаниадите
се казва, че Свръхдушата стои до индивидуалната душа като приятел
и свидетел. Като приятел тя винаги силно желае да върне индивидуалната душа обратно вкъщи, при Бога. Като свидетел, тя дарява всички благословии, резултат от дейностите на човека. Свръхдушата дава
на индивидуалната душа възможности за постигане на желаното. Но тя
напътства приятеля си така, че накрая душата да изостави всички други
дейности и просто да се отдаде на Бога във вечен живот, изпълнен със
знание и блаженство. Tова е последното напътствие на Бхагавад-гӣт —
най-четената и авторитетна книга за всички видове йога.
Последната дума на Бхагавад-гӣт, както се посочи по-горе, е
и последна дума по отношение усъвършенстването в йога системата.
В Бхагавад-гӣт се казва още, че човек, потопен в Ка съзнание, е
най-висшият йогӣ. Какво е Ка съзнание?
Както индивидуалната душа чрез съзнанието си присъства в цялото
тяло, така и Свръхдушата, Парамтм, чрез свръхсъзнанието си се проявява в цялото творение. Свръхсъзнанието не може да бъде имитирано
от индивидуалната душа, която има ограничена осъзнатост: аз мога
да разбера какво става в моето тяло, но не мога да усетя какво става
в тялото на никой друг. Аз присъствам в тялото чрез съзнанието си, но не
присъствам в телата на другите. Но Свръхдушата, Парамтм, присъстваща във всекиго, намираща се навсякъде, е осъзната за всичко. Теорията,
че душата и Свръхдушата са едно, не се приема, защото съзнанието
на индивидуалната душа действа като свръхсъзнание. Tова свръхсъзнание може да бъде достигнато само когато индивидуалното съзнание се
съгласува със свръхсъзнанието и този процес на съгласуване се нарича
отдаване, или Ка съзнание.
От ученията на Бхагавад-гӣт разбираме много ясно, че Арджуна
отначало не иска да се сражава с роднините си, но след като разбира Бхагавад-гӣт, и съгласува своето съзнание със свръхсъзнанието
на Ка, той става Ка осъзнат. Личността в пълно Ка съзнание
действа по нареждане на Ка — затова Арджуна приема да се сражава
в битката при Курукетра.
В самото начало на Ка съзнание наставленията на Бога се получават чрез просветляващото посредничество на духовния учител. Когато
140 Практикуване на йога в съвременната епоха
човек е достатъчно обучен и действа със смирена вяра и любов към
Ка под ръководството на авторитетен духовен учител, съгласуването
става по-устойчиво и прецизно. В този стадий Ка наставлява отвътре. Отвън преданият е подпомаган от духовния учител, авторитетния
представител на Ка, а отвътре — от Бога, който се намира в сърцето
на всеки като чайтя-гуру.
Само по себе си разбирането, че Богът е в сърцето на всеки, не е достатъчно. Човек трябва да опознае Бога отвътре и отвън и така да действа
в Ка съзнание. Tова е най-висшият стадий на съвършенство в човешката форма на живот и най-висшето стъпало на всички йога системи.
За съвършения йогӣ има осем вида съвършенства:
1. Да става по-малък от атом.
2. Да става по-голям от планина.
3. Да става по-лек от въздуха.
4. Да става по-тежък от който и да е метал.
5. Да постига каквито пожелае материални неща. (Да създава планети, например.)
6. Да контролира други хора, както това може да прави Богът.
7. Свободно да пътува навсякъде във (или отвъд) вселената.
8. Да избира мястото и времето за смъртта си и да се роди отново
там, където пожелае.
Но когато човек се издигне до съвършения стадий да получава наставления от Бога, той е над материалните съвършенства, посочени
по-горе.
Дихателните упражнения, обикновено практикувани в йога, са само
началото. Mедитацията върху Свръхдушата е само крачка напред. Постигането на удивителни материални съвършенства е още една стъпка,
но да се достигне пряка връзка със Свръхдушата и да се получават
наставления от нея, е най-висшият, съвършен стадий.
Дихателните упражнения и медитационните практики в йога са
много трудни за изпълнение в тази епоха. Tе са били трудни дори преди пет хиляди години, иначе Арджуна не би отхвърлил предложението
на Ка. Tази епоха на Кали се нарича епоха на деградацията. В днешно време хората имат кратък живот и не се интересуват твърде от себепознанието, т. е. духовния живот. В повечето случаи те са нещастни,
а ако някой се заинтересува малко от себепознание, той бива заблуждаван от множество измамници. Единственият възможен начин за достигане на съвършенство в йога е да се следват принципите на Бхагавад-гӣт,
Свръхсъзнание 141
както са били практикувани от Бог Чайтаня Mахпрабху. Tова е найпростото и най-висше съвършенство на йога практиката.
Бог Чайтаня показва на практика Ка осъзната йога просто като
повтаря святите имена на Ка, посочени във Веданта, ШрӣмадБхгаватам и в редица важни Пури. Голям брой индийци следват тази
йога практика, тя се развива също и в много градове на Съединените
щати и други страни. Tя е много лесна и приложима в тази епоха, особено за сериозните. В тази епоха няма друг успешен метод.
В Златната епоха, Сатя-юга, медитационният метод наистина е бил
възможен, защото по това време хората са живеели средно по сто хиляди
години.
В сегашната епоха обаче, ако човек иска да има успех в практикуването на йога, трябва да се заеме да повтаря Харе Ка, Харе Ка,
Ка Ка, Харе Харе / Харе Рма, Харе Рма, Рма Рма, Харе Харе
и сам ще почувства напредък. Човек трябва сам да усеща как напредва
в йога практиката.
В Бхагавад-гӣт Ка съзнание е описано като рджа-вид — царят на знанието; рджа-гухям — най-поверителният метод за духовна
реализация; павитрам — най-чистото от всичко чисто; сусукхам — извършвано с голяма радост, и авяям — неизчерпаемо.
Ония, които са се заели с тази най-висша бхакти-йога система,
предано служене с трансцендентална любов към Ка, споделят
радостта си от простата и изпълнена с щастие дейност. Йога означава
контролиране на сетивата, а бхакти-йога означава пречистване на сетивата. Когато сетивата са пречистени, те автоматично са контролирани.
Не можете по изкуствен начин да спрете дейностите на сетивата, но ако
ги пречистите, те не само че се оттеглят от глупавите занимания, но и се
ангажират позитивно в трансцендентално служене на Бога.
Кришна съзнание не е нещо, което сме измислили в резултат на умствени разсъждения. Tо е предписано в Бхагавад-гӣта (ПЕСЕНТА НА БОГА), която казва,
че когато мислим за Кришна, повтаряме за Кришна, живеем за Кришна,
ядем за Кришна, разговаряме за Кришна, вярваме в Кришна и разчитаме
на Кришна, без съмнение, се връщаме при Кришна. Това е същността
на Кришна съзнание.


orange-sun

***

И сега докато си лежа в леглото, съм се заобиколил с няколко шишета с Вода и различни книжки. Едната от тях се казва : „Алхимия на съня“ от Тед Андрюс. Ето как започва тя в първите си страници. „В далечна дрвеност е имало хора, които са притежавали способността да живеят между физическото и духовното ниво. Те са можели да се адаптират и да променят енергиите си в съответствие с обстоятелствата и условията в живота си. Можели да оформят и да моделират тези обстоятелства и условия, превръщайки се във всяко едно нещо, което сънували. Това са били митичните и легендарни променящи облика си същества. Те са живеели в сънищата – без значение дали са били будни, или заспали.“ СТАНЕТЕ СЪВРЕМЕННА, ПРОМЕНЯЩА ОБЛИКА СИ ЛИЧНОСТ.

На Следващата страница откриваме следното : „Подобно на алхимичния двуглав Феникс, издигащ се и възраждащ се от пепелта, всеки от нас гледа в две посоки. В едната посока виждаме Външния Свят, и знаем, че игнорираме ли този свят, ние страдаме и умираме. В другата посока виждаме Вътрешния Свят, който все от нас твърде често отхвърля!“

И ето, тук седим в окото на кризата, очаквайки всеки момент всичко да се срути и да се появи ново създание от руините на стария вече свят. Дали ще е Феникса, който пази България, или ще бъде тъмният му двойник, зависи от нашете изявено всеобщо проявление и вдигнати очи към Светлина, отхвърлили страха и тъмнината и озарили се с Любов към общото и към България, и към всичко друго, що съществува, но и оставяйки будни за тъмнината, пошлостта, измамите и илюзиите; то ние заангажираме ли се и проявяваме ли се все по-често и всекидневно във Външният, Видимият свят, ние ще променим и създадем хода на събитията, и то не само в България, а и в останалия свят, защото все пак сме част от едно Цяло, но ние сме частичка от това цяло, която ще бъде пак Цяло и останилите частички ще гледат към нас. В момента сме в едната половина на кризата, която гласи „затруднение“, а към него удобно излизат сумати подкрепящи ги предварително подготвени стъпки за допълнително затруднение, но от нас зависи да изберем „Възможността“. Да излезем от кризата като победители – морални, духовно, а и икономически, чак до политически. Да изчистим съзнанието си от думата „политика“ и да и въведем ново проявление – на достойни идеали, които са подкрепяни на първо време от вече изготвената програма, а след това – както и ще прочетете в манифеста – на всички онези формации, които имат честни и достойни възгледи за бъдещето на Родината ни. В крайна сметка, за да се развива едно общество е нужно да бъде съпроводено от свежи идеи от Човеците, които го формират. Имаме нужда от всеки, който вижда лошото и неправилното, и е готов да го замени с добро, светло и праведно, достойно за уважение и подкрепа, за да създадем нова България с високи ценности и морал, неподатлива на чужди, дори и вътрешни зловлияния, понеже в самата си форма на съществуване ще властва Достойният Идеал и Честната Дума, както и благочестивите постъпки.

И ето ме отново 19:31

Ванга за нашето време

“Живеем в трудни времена. Хората нямат нищо общо. Майките раждат деца, но нямат мляко, за да ги хранят. Те се оправдават: неврози, казват. Не. Просто децата нямат нищо общо с майките си, те просто са родени Децата не получават нищо от майките си, нито мляко, нито топлина. Много малките се изпращат на детска градина, вечер ги слагат отделно в леглото, рядко виждат усмивка на лицето на майка си. Майките са нещастни, че мъжете им не ги оценяват достатъчно. партиите смятат, че са се оженили, защото изглежда така. Възрастните също са недоволни от децата си – няма уважение от тях. Никой не е приятел с никого. Хората се интересуват само от пари. Те мислят, че ако имат пари, значи всичко е наред. Не те знаят, че ще дойде денят, когато тези пари няма да им служат по никакъв начин.

Все по-често ще срещате хора, които имат очи, но не виждат, имат уши и не чуват. Брат ще тръгне срещу брат, майките ще изоставят децата си. Всеки ще търси начин да се спаси един по един. Някои – шепа от тях – ще забогатеят и хората ще обеднеят, колкото повече, толкова по-лошо. Ще се появят много болести, хората ще започнат да измират като мухи. “

Дали всичко просто ей така ще се промени, ако хората погледнат на парите по друг начин? Дали тогава ще се променят човешките им ценности и приоритети? Изведнъж, ако достигнат „целта“ си , да имат пари, че това ще оправи живота им? Това ли ще е тънката нишка на израстване на съзнанието на всички нас , а какво всъщност са парите, вече трябва да сте си отговорили на чуденките какво се пише тука.

Числата какво са, 010101010101010, парите също, баркода на етикетите , и парите до голяма степен е промяна на числа по електронен банков път. Ако вярваме на меметата във фейсбук, само 8% от всички „играещи пари“ са напечатани, и реално може да ги пипнете. За тези, които са по статистиките нека да направят нещо по въпроса, колко напечатани пари има? Колко хартийки? А те губят стойността си, както казват – печат пари просто ей така без мокритие – по ; От началото на )каквото искате го наричайте( америка е на печатала повече пари за този период, отколкото през цялата й история? .

И ние какво виждаме всъщност от парите, чуваме за огромни цифри и мрачни сделки, шкафчета и щом до там ви стига въобрацението , минават- заминават и хич ги няма, чакаме до заплата, за да изкараме до следващата. И целият ни живот сякаш преминава съсредоточони в набавянето й, за осигуряване на елементарни не човешки, а животински нужди. Храна и оцеляване. За каквото мислиш, това и ще изживяваш. И крайната цел е всички да се свържат заедно да са на едно ниво, нали ъъъ.. обедненени ; да се съюзим и мислено, преди да си свържем като Аз-индивидуалиста, а в този суров живот всеки сякаш сам е… Коя е вашата идея за съединението, обединение или каквото го наричайте вече, връзката до колективното желание за колективни подобрения…народа да е добре.

Все пак тук не сме на „протест“, както казах – всеки прави нещо за България, и всеки всъщност си протестира за нещо, но кой – каквото прави, го прави за себе си, а България – ПЛАЧЕ… И няма кой да я чуе… Тя какво ви дава на Вас? А вие… за нея какво ще дадете?!

Представете си най-доброто бъдеще за България. Какво ще е то? А кога ще е ? По-добре да не си представяте, а? И все пак някак си знаем, че Светли времена ще дойдат, хубави так, добри.

Въпросът е – дали ще ги изчакаме да ги дочакаме при все положение, че криза… В един кризисен свят, съвсем скоро нещо ще се промени драстично – нещо значимо. Нещо, което променя всичко. ПАРИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАААТ! И не само. Какво ще правите без пари??? Ще се надявате на безусловен базов доход и каквото правителството реши за вас ли?? 1)променяте правителството – като изпращате там подготвени хора с ясна програма и визия, напълно изпълнима по парламентарен ред; предоставяйки ви основният им коз – да печатат собствените ви пари. Да ви възвърнат контрола над БНБ, и ние сами да печатаме Български Лъвове. А Лъвът се грижи за своите хора, змиите – са друга работа.

  1. запасявате се за (бели пари за тежки дни), но по официална статистика 2’3 от населението нямат никакви спестявания; така че за подгответе – глад идва?.

Или продължавате да си живеете ден за ден всеки в удивителен свят от възможности, мечти и надежди, но колективно – положението е по-зле. А положението ни, положението на всеки един от нас, единично, може да се подобри единствено ако се подобри положението на всички ни. И как ще стане ли? С малко Вяра. Неизменима убеденост, че подкрепяме нещо Свято. Гласувайте, 04.04.2021 , ПП БТР БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА. Този и единствен път гласът ви е от изключително значение. Надайте вик за победа! Нека новият цвят на победата да е ОРАНЖЕВО ! Оранжево небето!

Оранжевият цвят – един от най-обичаните от цветовата гама, е ярък символ на топлотата и чистата енергия. Той олицетворява пълното равновесие между съзнанието и либидото.

Оранжевото олицетворява самоувереността, обновлението, индивидуалността и здравето. Тъй като е медиатор, той държи на верността. Символът на верността, хиацинтът, е оранжев. Въпреки това на моменти може да изпадне в крайности и невярност.

За човешкото око оранжевият цвят се свързва с тропиците, с радостта и слънцето. Той създава неподправено усещане за топлина. Характеризира се с атракция, успех, насърчаване, стимулиране, ентусиазъм, очарование, щастие, креативност и решителност. За разлика от червения, колкото и да е наситено оранжевото, то не може да стане агресивно.

В света на плодовете оранжевото се свързва със здравословното начало. Доказано е, че стимулира апетита. Поради това често се използва при рекламата на хранителни продукти. Освен това, той влияе положително на малките деца и се използва масово при производство и реклама на играчки. В индустрията цветът се е превърнал и в олицетворение на евтините и ниско-бюджетни стоки.

Оранжевият цвят се приема добре от младите хора. Той е олицетворение на позитивизма, хумора и приятелските отношения. Стимулира толерантността, доверието и чувството за едно цяло.

Оранжевото е сред предпочитаните цветове от модните дизайнери. Акцентите в портокаловата палитра карат елементите на облеклото да изглеждат по-обемни и по-близки. Поради тази си способност често се използва за привличане на вниманието.

Най-важните елементи на дизайна се подчертават с оранжево. Цветът е способен да повишава самочувствието. Той внушава увереност и оптимизъм на носещия го. Създава у околните впечатление за ентусиазъм, топлина и увереност.

Бледо оранжев цвят е цветът на прасковите и кайсиите. Символизира изисканост, лукс, елегантност и романтика.

Тъмно оранжевият пък е цветът на есента и прибирането на реколтата. В червено-оранжевия цвят се съчетават удоволствие, доминиране, агресия, жажда за действие, желанието и сексуалната страст.

Цитрусовият цвят е ярко оранжевият. Той е и метафора за здраве. В същото време цветът кехлибар съчетава в себе си откритост, честност, почтеност и общителност. Златният цвят пък, също оттенък на оранжевото, е символ на престиж, знак за мъдрост и богатство.

Да ви кажа, на мен ми харесва изключително много след прочетеното. А сега запомнете, че Слънцето на БТР е Оранжево . Както и плакатите им и билбордовете, които ги свалят и т.н. изпълващият цвят е оранжевото. Дори предложиха на шега да променят закона да пишат само с оранжеви химикали като им разписват присъдите на всички онези, доста писане там…

Какво друго добро вие бихте желали да се промени в България? Все пак , за мечтите ви ще плаща държавата. Това ще е ОтБлагоДаряването на България за всеки един от вас. Дори и към тези, които не са я подкрепили в този решаващ световен момент. РЕАЛНО дори не е нужно да се чака до някой определен момент още месец и половина ли колко до изборите!. Всички на „протест“ с едно искане! „Разумно правителство в лицето на БТР, от следващия ден! Тотален шок. Исканията са одобрени, все пак цялата страна се бунтува, Балкана пее хайдушки песни. Телефони звънят новини се споделят , настанало е време за Свобода, ах, как да си живеем всички по-добре! Прехода свърши! ехх Започва Разума да управлява, а не демонкрацията. ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИТЕ ! glasnabulgarite@gmail.com
Ноо, То така или иначе нямаме много време до изборите, а пък ако и не сме подготвени… какво избираме? Ако сме подготвени и повярваме на подготвените наивници, които са си повярвали, че могат да променят България с Ряз, защото и аз им повярвах. Не открих нищо несъответстващо се или съмнително, гнило. Не като хората, които се опитват да ти продадат нещо, а те ти предлагат всичко, за най-малкото доверие. (има едни КанГен ци, като мен – те предлагат нещо ценно и вярно, пък и повечето с изразен морал; полезно необходимо като есенцията на живота – ВОДА, но за това на емейла. , А вярата е хубаво нещо. Не съм сигурен дали да се доверяваш на човек, който казва „вярвай ми“,/със сигурност не и на ‘вервайте ми’/; но се оставете на интуицията си да ви каже дали да го направите. Ще им гласуваме ли доверие с гласа си, те все пак никога не са участвали в политиката и не са свързани с никой от другите. Напълно сами си, група от хора с всеобщи виждания за доброто на България и ясна програма за изпълнение, или както казват – прекалено хубаво звучи, за да е/стане истина; „добри пожелания“ казва баща ми. Все пак и той ще гласува. А това е напълно достатъчно и единственото условие, изискващо се от вас. Няма да ви се дадат първо пари, за да гласувате, както нали – се фейсбукира, а ще ви се дадат след това, много повече от пари. И все пак – не го правим заради пари, правим го за България…* Страната с най-забравената история.. А Ние дали ще Я помним вечно?! Или „политиката“ и това ще ни отнеме… И като си мисля за История – Първият Човек, който ще оглави предмета История в Образованието ще е Димитър Гилев. От Древна България. И целият му екип. Моделът на образованието е нужно да се промени, но Той ще пише за Стара и Нова История.

Има един друг, който се прави на историк, но той видиш ли е и професионален политик, 20 години си гугуткат с ония. На такива не вярвам, трябва да ви е ясно. Не желая да обиждам никого, но е голяма секта. Защото се знае, че си прави реклама ей така ‘ние да се доберем до властта, пък после ще го мислим’ без да е ; СЪС Думите си; и печели одобрението заради „исторически възрожденец“ Все пак – контролирана опозиция не е ново понятие. На България не й е нужно възраждане, все пак не излизаме от турско робство, а се освобождаваме, късаме веригите от евро-атлантическо „господство“, не робство – а солидарност. €_$ – „Солидарността в политическата социология е чувство на единство в разбиранията и взаимна подкрепа. „ чувство казва- като усещането за корупция…

То тогава следващият Ви глас за България трябва да е за нейното ВЪЗКРЕСЕНИЕ, за да не се възнесем…(колко малко се знае за тази дума – възнесение) . Да не се объркате да гласувате за несъзданета все още, знам ли кой ще го прочете това ;х – такава партия ПП Възкресение – Уют, спокойствие и сигурност във вашата България, Предлагаме ви услугите си и ще си плащаме за тях. Изберете семейството, изберете Кръста, като неизвестният [X]БТР в предстоящите парламентарни избори, който ще ви освободи от оковите на валутния борд и илюзията за парите и ще ви застигне заслужена почивка тук на Земята. Да, във вашия живот. Все пак накрая може и да доживеете тази жадувана промяна и неспирната лична борба за по-добър живот. И децата ви, които ще обичат България, за тях вие ще сте Героите през 2021година! Да Живее България! Да Живее Българското и родното! Чуждото не щем, своето не даваме! Независима и Суверенна България извън ЕС, НАТО и ВАЛУТЕН евро-атлатнтически Борд. ДА на родното производство и чистата хранителна продукция! ЧИСТ ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНА, СЛЪНЦЕ, ПРИРОДА, ЩАСТИЕ, УСМИВКИ, ЛЮБОВ, НАДЕЖДА, И ИЗЖИВЯВАНЕ НА МЕЧТИТЕ СИ. Един нов по-добър строй, който ще се запази, понеже ще е в съответствие с Божествените Закони. А когато излезем и го направим. Заявим ясно, че ще напускаме тия зли учреждения. Е, тогава- да ви кажа, нямам идея какво ще се случи. Когато излезем и гласуваме и изберем осъзнато БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА, дори с 51% изведнъж, и започнат тези осъзнати хора да променят законите в съответствие с интересите на народа…. Как ще отвърнат на това големите лоши брати?
Ще ни обявяват война публично ли? Или ще продължават скришом, както е и сега. Със сигурност ще задействат всичките методи за овладяване на ситуацията, но могат да бъдат и доста подли. Все пак знаете ли какви са ги направили до сега… И все пак може има някаква ‘честна’ дума за преговаряне, все пак нали сме демократична държава, свободни хора… Предимството ни е, че ще са дотолкова изненадани, колкото и ние самите, но те ще се притесняват, а ние ще се радваме! Ще ликуваме, че имаме шанс да се изправим срещу лошите като един Жив Организъм.Възкресен. И с неограничени възможности, и не-ама знайни „проблеми“, доста документация ще е, но щом ония се справят, та ние ли няма? Ние, хората, които ще представялват БТР, а това може да е всеки един от Вас, който е стигнал до тези редове. Имаме нужда от всички ни, не са най-добрите политици със сигурност, но програмата им е изключително споучлива и добра, взаимноизпълнима и четете дума по дума всичко това е заложено да се възкреси… а пък и възможността е пред нас, но … да не съжаляваме излишно и завинаги за нерешителността да кажем просто… ДА, да излезем и да гласуваме без страх и притеснения, времето доведе възможността за Пътят Напред.

Но не си мислете, че ще е „цветя и рози“ Изведнъж и хоп ще стане приказка. В един аспект ще е наистина така, но ни чака много Труд и работа. Все пак за 30 години не успяха да разрушат постигнатото, на което ние сега ще сме способни да поставим основите и да възобновим много за следващите 4 години… Все пак 04.04 не е някаква случайна дата, но все още не знам точно каква. Например в Махабхарата и има 4 епохи, които се сменят. Сега сме в последната от тях, най – късата, но и най-тъмната. 432 хиляди години, а най-дългата около 2 милиарда/или пък милиона беше, а те се повтарят от мноого преди това вероятно преди света ни да съшествува. В момента сме около 4000та и някоя година, та 2000 години преди и 2000г след в 21век на 21 година и 2 и 2 = 4, а за някои 5, а тук не говорим за стотиците различни модерни полове и „новото нормално“ в България.

“Махабхарата” разказана от Кришна Дхарма е първото пълно издание на преразказ на класическия санскритски епос на български език. Кигата е автентична интерпретация на превода на оригиналния санскритски текст от Манматха Нат Дутт и съдържа основния сюжет, както и някои от главните съпътстващи разкази в “Махабхарата”.

“Махабхарата” разказана от Кришна Дхарма е високо оценена от критиката и читателите в Западна Европа, Северна Америка и Азия. Книгата е преведена на дванайсет езика с над 100 000 тираж, преиздавана е девет пъти на английски език и е финалист за престижната наградa на Independent Book Publishers Associations (IBPA)Benjamin Franklin Award


Във Ведите бе казанo: Има четири епохи: Сатя Юга, Трета Юга, Двапара Юга и Кали Юга.

В епохата на истината и съвършенството – Сатя Югa, хората са добродетелни, интелигентни, силни, красиви и здрави. Те не познават болка, болест и страх. Съзнанието им е съсредоточено върху Върховната истина, a чрез духовните си практики достигат Върховната обител. В Трета Юга добродетелта намалява. Поражда се желанието за завладяване и власт. Хората познават войните и страданието. В Двапара Юга връзката с Върховната истина отслабва и духовната интелигентност намалява. Появяват се завистта, алчността, гневът, измамата, омразата, конфликтите и болестите. В Кали Юга настъпва мракът на невежеството! Роби на страстите си, хората приемат доброто за зло, а злото за добро. Знанието и добродетелтта са почти загубени…

Епохите Сатя Юга и Трета Юга бяха отдавна отминали. Двапара Юга беше в края си. Скоро щеше да настъпи тъмнината на Кали Юга. В светлината на деня се родиха петте божествени сина на цар Панду – Пандавите – олицетворение на силата, смелостта, дълга, праведността, предаността, религиозността и величието на отминаващата епоха Двапара. В тъмнината на вечерта се роди първият от 100-те сина на цар Дхритара

щра – Дурьодхана. Земята и небето се изпълниха с лоши знамения. Връхлетя бурен вятър, избухнаха пожари, зареваха магарета, завиха чакали, запищяха лешояди. Олицетворението на гордостта, своенравността, завистта, алчността, подмолността, измамата и деградацията в Кали Юга встъпи в света. Когато цар Панду умря и синовете му трябваше да заживеят заедно с братовчедите си – стоте Каурави, настъпи време на превратности.

Завистта се противопостави на добродетелтта.

Гневът се противопостави на себеконтролa.

Омразата се противопостави на търпението.

Алчността се противопостави на аскетизмa.

Измамата се противопостави на справедливостта.

Коварството се противопостави на нравствеността.

Невежеството се противопостави на познанието, духовността и мъдростта.

Враждебността се противопостави на въздържането от насилие и опрощението.

И настъпи сблъсъкът. На свещенната земя на Курукшетра се състоя последната велика битка между епохите. За последен път бе възстановена дхарма и се появи “Махабхарата”.


Класическият санскритски епос “Махабхарата” е един от основните културно-философски текстове на ведическата цивилизация. Хилядолетия той не спира да вълнува умовете на слушатели, читатели, мислители, изследователи, учени, критици, художници, драматурзи, музиканти. Определян като:

Световно културно наследство…”

Шедьовър в областта на литературата и философията…”

Най-великият духовен епос в света…”

Най-дългата епическа поема…”

Един от най-старите епоси в света…”

за него сякаш всяко определение е недостатъчно и ограничаващо, защото “Махабхарата” e онзи текст, който съдържа всичко. Вълнуващ, величествен, възвишен и непреходен със своя сюжет, морални и етически идеи, философия и дълбоки духовни проникновения, “Махабхарата” е единственият текст, за който се казва:

Каквото съществува в този епос в сферата на етиката, благосъстоянието, удоволствието и освобождението, може да се открие и другаде; но каквото не съществува тук, няма да намерите никъде другаде.”

Махабхарата, Ади Парва 56.33

В “Махабхарата” е жива неповторимата атмосфера на съвършената ведическа цивилизация, нейното величие и великолепие, философия, познание и реализации.

“Махабхарата” ни разказва за духовната ни същност и материалната ни обусловеност. Превежда ни през света на желанията, действията, причинно-следствените връзки и всемогъщия закон на карма. Води ни от преходността към вечността, дарявайки ни познание за освобождението.

Всеки път, когато четете “Махабхарата” ще изживявате ново проникновение, ще достигате до ново прозрение.

Може би се досещате, че написването на Махабхарата и превеждането и от санскрит ‘свещен и скрит’ има всичко общо с българската култура, а не с индийската…


edno

И колко още живеем все така, в безделие. В ежедневието си, ден за ден. Докато около нас света се променя съдбоносно. А при нас, какво ? Пълна гавра. От където и да го погледнеш. „Тримата глупаци“ биха завидяли. Какво се случва !?

*дълъг списък

*вярваме ли им или не?

На кого?
На народа ли?
Или на народните представители?
*И като не- тогава защо продължаваме ?

Да ги слушаме, гледаме, следим и постоянно са ни пред очите?
Нямаме ли по-приятни неща за правене?
Освен да си изхабяваме животите, пилеейки си деня в тъжни опити за оцеляване.

За който не е в комфортната си зона.

И сякаш вървя по улиците, понякога и в магазините, хората все се чудят, нещо си говорят

и всички те си мислят за едно нещо. Със сигурност.
МАСКИ
Първото нещо, което забелязваме в някой е,

той дали си носи маската правилно?
Ами, ако не носи маска?
Това мен застрашава ли ме?
Май ме застрашава, значи онези ми казват систината

Трябва да се пазя.

Как може този да не носи маска, а аз да нося?!
Уф, тези няма да се научат.

Заради тях сме на тоя хал, нищо няма да се оправи

заповедите са за всички?!

Заповедите са тези, които ги спазват

За-повод и с наморник най-добре

невидимият каиш седи.

А Законът е за всички, но дали, за кои всички ..?
Но и той не се спазва.

Тоест ние спазваме нещо, което не е необходимо да вършим,

а това, което трябва да се спазва стриктно.. е държавна баница?
Вие похапвате ли си баница, особено по „празниците“
корен ПРАЗНО

а думата е ПАЗЯ, за това и пазници.

А когато раздавахте баниците, най-голямото парче в парламента ли се падна?

Паричката там е сякаш, нали?
Че и еврото е там.

Да ви кажа, само то.

Българският Лев изглежда не им харесва,

за това и ще го заменят.

Опитват се, дори не знам дали се надяват, защото..

за тях е ежедневие, знаят, че ще се случи

рано или късно, но дори ида не се

а не трябва!

то и други неща се случват.


Ще ви задам въпрос, на който се надявам някой да отговори!
Как си представяте бъдещето си!?

Бъдеще?
Бъди.

Живей.


А бе, ние да сме живи и здрави, пък остналото… не го мисли.

Полу живи, полу-събудени, на по-голямата половина е на заспали, и не здрави.

Изведнъж станахме изключително здрави,

все пак борим ужасяващ, но по-мистериозен вирус.

Който си избира как да процедира, кога да излиза и кога да го няма.

Лятото не му допада, но и в зимата се радва.

Обхваща различни групи от хора, редува ги.

Различни райони,

като игра на борсата е

нагоре-надолу

И ти очакваш да изчезне, и той взел та си довел приятелчета

И Те обвзема още повече страх.

А страхът е заразен,

не е като смеха.

А той къде е?
В надсмешката ни

един към друг

смеем се кой от кого по-голям глупак е

но не, ако „аз“ не съм глупака,

значи другия трябва да е.

Ами да – той е, то си и личи
„как може да правиш такова нещо“ – и я да си го помисля,

и взех, че го подминах, какво да се занимавам с него.

Аз първо моя живот си да оправя, та такова да мисля за неговия

Защото, толкова обичам живота! За това гледам само себе си!
Сякаш съм крал на света и всички трябва с мен да се съобразяват!
Защото: Аз струвам много! Аз изкарвам много! Аз може и повече да изкарвам,

но да не ставаме алчни! Ооо, гледай го тоя- скътаняк. Два лева няма да си купи хляб,

аз с него ли ще се занимавам!? Да ми се маха пред очите, че като го почна – с охраната ще го изкарам на вънка , а пък и маската под брадичката си я носи!? Безобразие!
Добре, че не съм идиот!


Има вирус, пазете се.

Като се огледате, дори и да не виждате

вирусът е навсякъде

във нашият живот.

Любовта отсъства, и всичко що с нея допринася.

Той се крие в Теле Визията, дори

а 2021г. Е годината на Бика.
Според китайския календар
Ааа, вируси. Да внимават хората там какви животни ядат…

Крият се и в в сърцата ви, а дано да греша.

Със сигурност са прояли доверието ви,

че на кого да се довериш!?
Всеки гледа кожата да ти свали,

колкото по-скъпо, толкова по-добре

а понякога ще ти свалят и дрехите от гърба.

Но иначе сме добри хора,

и озлобените, стават по – жестоки

защото е нямало кой да им помогне и на тях, горките

след като те сами не са си помогнали.

А има и добри хора, но не ги забелязваме.

Важното е, че знаем, че ги има!
Тяхната доброта изчезва ли, а дали се засилва?

Нека, някой друг да им помогне.

Ако ние сами не си помогнем, кой ще го направи?
Политиците ли? Вижте ги, недояли все.

Или хилядите други структури, които са изградени в полза на обществото

А, какво?

Унищожени, извинете.

„класация за наглостта“
[ТЕ] със сигурност няма да ни помогнат

но… не политиците, просто [ТЕ]

да си политик е работа като всяка друга,

който бърка работата, когато са [ТЕ]
особено когато работата ти е да управляваш икономиката на страната

което своеобразно диктува социалния живот на … всички други работи.

Колко по-добре би било, хората които са на тази работа и на тази позиция

да бъдат съвестни икономисти, които да знаят, че има проблем с икономиката ни

и да знаят как да го разрешат

ако икономиката ни зависи от продуктивността

и от това какви блага се произвеждат

следователно колкото повече блага създават и обменят

толкова по-добър живот ще бъде

а какво прави животът добър?
Работа!
А не „работа, работа, работа“
Работата хич не е нещо лошо,

ако не е подигравка.

Ето защо всеки трябва да работи,

който може – разбира се,

ако не може – има си причини

и ето защо тези всички, трябва да се погрижат за този някой*мн.ч

Но то няма работа, как да се работи?
Все още няма. А много работа ни чака.

А ако има? Ще работиш ли?
Ще работиш ли с Труд, и с Разум

да създаваш блага, в полза на България?

А ако е в населеното място, в което живееш, по-добре ли ще е?

Да не пътуваш всеки ден напразно, отнема време, а защо…

И то да е някаква.. Работа! Да не е много уморителна, но и да си струва

а щом ти хареса, не я оставаш на мира. Все за нея си мислиш.

Знаеш, че това, което правиш – има смисъл. Или поне се надяваш.

То смисъл има – но за какво?

За какво би могъл и се използва вашия труд?
Че на кой му дреме, щом ‘стойност’ добавя в джоба.

Но пък, то…

Криза.

Работа няма.

Поне работа да имаше.

Работа може и да няма

но поне пари да имаше

че само с пари не се живее

но пък без тях хич не става.

Малко храна, за децата да има

а пък ако е добра съдбата, и за училище

а ти какво, за да ходиш на училище, за да си учен – едно време така казваха

но едно време беше различно. Училището даваше значими знания,

дори и в обърната образователна система . А сега се опитват да се слеят с

там, онова, екрана със тъмнинката,

в който все гледаш, в онзи свят живееш

или не,

споделяме една съдба

стъпваме по една земя, която е пролята с кръв

и все по-натровена, както вирусите, които дишаме.
Да не ви притеснявам или плаша,

положението наистина е зле.

От нас зависи, вярвайте, приемайте или не

дали ще направим нещо по-ВЪПРОСА, защото Ви питам:
Ще направите ли нещо по Въпроса? България, имам предвид.

„Много ми се искаше, ама нямах желание“
настроението на всички Теле Визии
Те и телета няма, заклаха ги.

А Вие какво може да направите по въпроса…?

А, Да си дойдем на ВЪПРОСА!
Да си дойдем на Думата.

Сценарий:
Парламентарни избори

[България]

[на Труда и Разума]

социална справедливост – да премахнем от уравнението „бедни“ или „работещи бедни“

пълна заетост – ще бъде осигурена държавна работа на всек, в населеното място

ценова стабилност – ще получава достойно възнаграждение и отношение

радикално новите идеи на макроикономическата школа на Модерната монетарна теория (ММТ). – различно разбиране и приложение на парите.

целѝ да повиши стандарта на живот на всички български граждани чрез пълна заетост, ценова стабилност и реално общо производство, осигуряващо основните материални и духовни потребности. Хората, които работят и произвеждат всичките стоки и услуги в икономиката ни, трябва да разполгат с първокласно здравеопазване, образование, социални грижи и други обществени услуги, както и да бъдат добре платени и обезпечени с всичко необходимо за достоен и горд живот в Родината ни.

За своето икономическо развитие България не ще се нуждае от чужди заеми или инвестиции. Съвременната национална валута (парите) не е нищо повече от един издаван и контролиран от държавата данъчен кредит; с други думи, тя е обществен монопол. Зад парите на една нация стоят вярата в правителството, трудът и разумът на гражданите, както земята и природните ресурси, с които тя разполага. 

Хората, земята и ресурсите на България са едни от най-добрите в света.”
https://БТР.БГ/bg/dokumenti/kratkata-versiya-na-programata-btr.html


Изпълнението на този сценарии до момента върви със следните: (лични съждения, официалните прочете в линка отгоре)

Безплатно държавно здравеопазване

и образование

Вероятно не можете да си го представите, все пак вижте как добре се справяме с най-опасната ситуация до момента

и в здравеОТКазването

и несъмнено в оПРАЗНОванието.


Новини

какво са новините за вас?
Тези, които си пускате, докато сте на маса или лежите на дивана удобно

Те какво добавят във вашия живот, каква стойност му добавят,

защото, за да се връщате за още, трябва да е хубаво, нали?

Може би има такива, които и при по’бой се връщат.

Задължително трябва да се промени потопа на информация, който достига до

широката публика, крайния потребител или

нашите невинни деца, майки, бащи, баби и дядовци.

Много неща трябва да се променят, и ще започнат, но най-напред да помислим за най-ценните. А те са всички онези семейства, които си нямат никого…

Бездомните животинки – това може да не е описано подробно в програмата, но и много други неща биха се подразбирали при адекватно и пълно четене и вникване в материята. Лично за тях ще се погрижа да не посрещат дните изпълнени със страх. Да имат подслони, както и да се грижат хора за тях и да им се радват и да ги обичат и тях, а те хората – още повече. Котки, кучета, мишки, Птички, и всички други, всяко едно живо и одушевено създание да се върне към топлината на Природата, а на тези – които си позволяват да издевателстват над тях – съм съгласен да ги последва същата съдба, но… и те душа носят. За тях ще важат ясни закони, и от първия ще се разчуе за урок на другите.

Понеже тук се опитваме да съживим Феникса от под прахта на пълното колонизиране

и да възстановим цялостната икономика на страната,

да се разплатим с тези, които ни докараха до тук,

да им благодарим, и да ги оставим да изживеят последствията си.

Изключително нужен отрасъл, който ще ни е необходим още от началото

а и понеже расте бързо и е включвам огромен брой ползи и приложения

в каквото и да е различна форма,

е КОНОПА.

Водните източници и ВОДАТА като цяло.и като всичко, което представлява.

Усещате ли вече водната криза, която се е появила?
На места, определено

Вкъщи сме си взели 1 кубик съд за вода,

ей така, за спешен случай, нищо до ни къде няма да стигне

Какво ще стане когато изведнъж земята ни пресъхне?
Ами, да, няма да е хич приятно.

И да, трябва да направим нещо по въпроса.

А то отговора на всички такива Въпроси е един и същ.

Вече го знаете.

Не отдаваме необходимото към Водата, не я ценим

нито пък я разбираме.
А тя е толкова различна, всеки път, и навсякъде.

Формулата H2O в този си вид, съществува само написано

но (може би) не и в Природата.

Нашето Тяло, е.. Вода

Голяма объркване става от приемането, че

когато рибката в аквариума е болна, ние й даваме химични лекарства, за да се оправи

т.е. добавяме още повече токсини, в опит да я излекуваме.

Не съм гледал рибки, но щом естествената им среда се замърси,

бих им сменил водата, в която живеят, и от която се хранят.

Да изчистим първоизточника на усложнението, и да се върнем към него,

към Първоизточника, а когато за него се грижим, то усложнение не идва.

Каквито и проблеми да имате,

колкото и кофти да се чувствате

където и да ви сърби, боли или чеши

когато и да почувствате нужда на сила

може да я получите,

чистата енергия в най-чистата

и естествената си форма

есенцията на живота – вода

променете Водата, променете и Живота.

А отнемете ли водата, и златото губи ценност.

Не говоря за която и да е вода, а за Живата.

Пиете ли от нея, и живият ви организъм – тялото, започва да живее отново

да се възстановява,

да, има и такива свойства,

на практика се усещат като чудо

Подмладява се, възвръща се към първоначалното.

Здравото, алкалното

Не, не сода би карбонат.

Поне да е Боракс.

И когато тялото започне да отхвърля токсините,

натрупвани толкото много години в организма ни,

какво мислите, че ще се случи?

Ако освободите токсичният отпадък,

ще освободите място на водата, кръвта и кислора да се движат свободно,

а те от своя страна ще ви върнат радостта от движението.

Болките ще започнат да намаляват, а медикаментите ще станат ненужни.

Мозъкът ви, и той ще ви Благодари.
Ще започне да работи по-бързо за вас, и да ви изкара от зациклилия цикъл.

„старост- нерадост“,

а защо не се учим от рано, за да я посрещнем доблестно и без страх и тревоги?

Повярвайте ми, няма да ви боли толкова много.

Това беше моя вълшебен елексир, за да се върна към себе си и да се обикна и харесам

Споделям го с Вас, от сърце и душа ви го поднасям.

И да не се впускам в анатомията на човека, не съм я учил, не я разбирам, но я усещам

Или иначе казано, не си усещам тялото. И не си усещам тялото, особено когато се грижа за него, когато му поднасям Водата, от която има нужда. Това съзнателно решение

не се достига постоянно, дори и да имаш Извор на Жива Вода в дома си. Към края на вечерта, и особено ако съм забравил за есенцията си,, започвам да усещам всяка една част на тялото си, нещо ми говори, сякаш вече не е доволно. И когато пак започна да… пия Вода, я усещам навсякъде, И времето се е забързало, но и водата се усеща моментално. И организма ни казва – още, още, още, още, и спре; след малко пак – още, още, още

но до колкото успяваме да го чуем?

И ако застанете до мен в общата кауза,

ще ви осигуря доживотен достъп до тази Жива Вода.

А и вече мога да си представя как ще стане.

Чуйте, не желая да ви запълвам времето, ако нямате време

Дори не ми се пише, тъгува ми се

И тъжа, за Нея. Но Тя не ми разрешава да го правя постоянно или пък много често.

Всеки ден, да, но по малко, малко.

и виждам различни Нейни снимки се появяват в съзнанието ми

А всяка една от тях е поне толкова прекрасна, колкото и предната.
И се усмихвам, а така и Тя там някъде е по-щастлива.

Отивам да си запаля една от любимите и цигари, плюс малко бонус.

И ако не се върна, знайте, и аз се опитвам и Ви обичам, поне с една малка част от нейната любов.


ARE WE ALONE

Тези които наричаме „извънземни” са хиперизмерни същества. Те се крият зад завесата на нашите възприятия и могат да се проектират в нашата видима реалност по тяхно желание. Те не са посетили Земята наскоро, а са били тук стотици хиляди години и продължават да живеят тук, най- вече в подземни бази. Някои „извънземни” са помогнали генетично да се инжинира човешката раса, докато други фракции осакатяват човешките гени за да превърнат човека в крайна сметка в нещо което е малко повече от физическа и етерена храна! Днес тези, които контактуват с човечеството чрез отвличания имат негативна ориентация и намерение да създадат раса от човеко-извънземни хибриди способни да господстват над човечеството и същевременно да са тотално предани на многоизмерната извънземна империя. Литературата индетифицира тези негативни „ извънземни” като рептили, сиви, mantids, и някои враждебни фракции на Nordic (изглеждащи като скандинавци). Съществуват и позитивно настроени същества също от расата Nordic, но те зачитат закона за свободната воля и не участват във физически отвличания. По-скоро те съществуват в духовни братства предоставяйки своите услуги да пазят и насочват тези които търсят свобода от ограниченията на 3Д матричната контролна система затвор/училище – Земя.
Враждебните „извънземни” са 4Д и 5Д тъмни същества:
Това са същества които са се развили отвъд ограниченото 3 – измерно линейно време пространство. Те съществуват на ниво на реалност отвъд нашите 5 сетива- така да се каже зад сцената на нашата реалност. Имат власт над всички елементи от по-ниските йерархии на матричната контролна система – от отделни личности до цели човешки организации. Те са отвъд линейното време и така могат да го правят.
4-измерните същества имат физическа форма свързана с животинския вид от който оригинално са се развили. Всички , които са на Земята са хуманоиди по природа. Някои изглеждат хора, някои рептилоиди, а други инсектоиди (насекомо-подобни). Тяхната форма е временно променяща се заради варищата материалност на 4-то измерение.
Те са част от междузвездни и мултиизмерни империи, които търсят завоевание. Те превземат цели светове и раси заради генетични, физически и духовни ресурси. Това се прави търпеливо в продължение на хиляди наши години, но защото те са отвъд линейното време това не ги притеснява. Те търсят енергия и Земята e моделирана като ферма за тях. Тази енергия се състои от човшка жива сила, емоциоанална, духовна и сексуална енергия. Бидейки мултиизмерни те могат да я измукват директно чрез телепатични връзки или чрез много агенти или „портали” (става въпрос за така наречените organ portals – хора без душа – биороботи) които са внедрени между населението.
Те са били тук стотици хиляди години и преди много време са променили човешкия генетичн код за да ни ограничат до нашите първични нива, ние сме духовно осакатени заради това!
Над тях са нефизични същества от демонична натура, тъмни окултни овърлордове които са върховни в своята мъдрост и познание. Докато 4Д съществата не са толкова съвършени и служат повече за раболепни слуги и оръженосци, 5Д съществата са техните командири, Луциферианци по природа. Те са напреднали достатъчно да се появяват в каквато си форма пожелаят и по този начин могат да изглеждат и хора. Някои от тези враждебни червенокоси Nordic са от тази категория.
Те са заключени в своя собствен начин на съществуване и над тях в йерархията е само логосът или центърът на мисълта, черното слънце, духовната черна дупка, която неминуемо измуква всички ориентирани към себе си съзнания в нея. За да се измъкнат от тази духовна смърт те имат нужда от повишена енергия от тези надоло в йерархията.Напрактика всички тъмни участници гледат да избегнат метафизичните последици от това, което правят. Заради това те влизат във физическия свят за да продължат живота си. Докато са във физичния свят те могат да вършат каквото си искат и да забавят плащането на дълга. Тези същества не са заблудени или нееволюирали а напротив – те са високо еволюирали, но по ентропичен начин. Те имат огромни познания и мъдрост засягащи това как да служат на Твореца за сметка на другите.

Те имат слабости:

Те са склонни да се самозалъгват заради техния тесен обхват. Мултиизмерните същества заемат честоти на вероятни реалности чийто спектър отговаря на техните духовни честоти.Така че тези от негативен характер , които вибрират на по-ниски и ограничени честоти могат да оперират в по-ограничен обхват на реалности. Това ги прави слепи за определени изходи (възможни събития), които не са в техните възприятия.
Те са много практични, затова винаги търсят най-лесният път. Това е защото те трябва да економисат своята енергия и стратегия.Природата на еволюцията на облсужващите себе си включва завладяване на ограничени ресурси , така че ефективността и калкулациите са необходими.
Те немогат лесно да се отклонят от плановете си – всичко е калкулирано предварително. Нужно им е време да се приспособят към нови неуловими за целта тактики. Заради това когато те атакуват извън линейното време това означава че те изпращат атака едновременно в миналото, настоящето и бъдещето. Така че това което за нас изглежда атака обхващаща няколко дни или седмици за тях е един единствен миг и по този начин изглежда, че те бавно отговарят на нашите импровизации.
Те немогат да се справят със заплетени моменти лесно освен ако не са предварително калкулирани. Това което правят най- вече е да оптимизират успеха си , което включва придвижване към реалности, които най добре пасват на технате крайни цели.Но винаги съществува фактора свободна воля, който обърква нещата. И ако целта използва свободната си воля да бъде непредвидима , това добавя невъзможна за калкулиране сложност на възможните вероятности и по този начин ги дезориентира.
Те мислят , че винаги имат предимство така че стават непредпазливи. Много пъти те не очакват съпротива, те мислят че техните планове са тайни и отвъд човешкото възприятие.
Липсата на обединение между тях нарушава духовната свързаност на тяхното цяло и така се разпада това което те събират. Това означава, че те трябва да събират повече и по този начин стават като черни дупки нуждаещи се от все повече и повече енергия като междуизмерна пирамидална схема.
Те имат власт над ниските (човешки) нива на контролиращата система:
Всяка индивидуалност, която е в йерархията на (службата за себе си) е едновременно хищник и плячка. Хищник за тези под и плячка за тези отгоре. И обратно – всеки който е хищник или плячка участва в йерархията на (службата за себе си ).
Хората със силна ориентация към служба за себе си се инкарнират за да повишат своята негативна полярност и изпълняват различни мисии. Те имат ниска духовна честота и се раждат на позиции с власт. Те формират елита на света, който в основата си е ръководен от извънземни сили оглавяващи йерархията на (службата за себе си)!
Те се инкарнират основно в изолирани кръвни линии защото ДНК-то и душата трябва да съответстват. Така че проследяването на кръвните линии може да покаже потенциала на съдбата. Кръвни линии като тези изникват чрез генетична модификация от извънземни фракции или от мутация в отговор на душевната честота на предците, които са сключили негативни дущевни споразумения с висши тъмни сили. Тези кръвни линии имат физическа, духовна и символична връзка с техните извънземни двойници.
Тяхната функция е да властват и да завладяват и точно сега ние сме в последната фаза на тяхното завладяване. Негативните мултиизмерни сили искат тотален контрол над човечеството. Тяхното влияние над човечеството може да се определи с термина Мултиизмерна Матрична Контролна Система.

Източник: www.montalk.net
Превод: AlienМари: В твоя уъркшоп говориш за ‘вълни’ от хора, които ще умрат. Можеш ли да обясниш за какво говориш?

Друнвало: За вълните се говори в пророчествата на индианците. Имаше Американски индианец в миналото, на когото беше позволено да отиде при различни племена и тайни общества ( обществата на Бабата) и да събере и да напише пророчествата от тези племена, за да намери какво общо имат те.

Той намерил една нишка, която минава през всички тях, която говори за времето, което приближава. Има три вълни хора на земята, за които се казва, че ще умрат в много кратък период от време. Не знам какво е това, но когато четях за него, сякаш ставаше дума за период от 10 дни. Нещо много бързо – нещо МНОГО ГОЛЯМО се случва и убива огромен брой хора.

На пръв поглед това звучи ужасно. Може да е Атомна война, птичи вирус или кой знае какво. За оцелелите изглежда катастрофа, но за хората, които ще напуснат земята – това е техен план. Те искат да напуснат, и те искат да напуснат заедно. Когато се съберат над земята, първата вълна отива на специфично място в измерението време/пространство, за да бъдат със себеподобните си. Защото те не са наистина настроени спрямо Земята, те могат да бъдат в хармония само някъде другаде.

Тогава се казва, че ще настъпи друга голяма промяна с друга вълна от хора, които напускат панетата. Това отново е въпрос на избор на вътрешно ниво – не е вид самоубийство – но на вътрешно ниво тези хора знаят, че нещо ще се случи и затова те се събират, за да отидат на друго място във време/пространството.

С третата вълна, масивно количество хора умират. Тази група се казва ‘стопаджиите’ в пророчествата и те не знаят къде е домът им; затова те напускат, търсейки място и най-накрая откриват своя дом.

След тези вълни ще останат само милиони ( не милиарди) хора на света – много по-малък брой хора. Хората, които останат ще се съберат в едно сърце, според индианските пророчества – те ще се превърнат в едно живо същество.

Бе значение от раса или религия, всички разделения ще паднат и оставащите хора ще станат едно семейство. Тогава, с това новооткрито по-високо съзнание, тези, които са останали, ще хванат земята и ще я накарат да полети – сякаш земята ще се превърне в космически кораб, които е изстрелян в ново пространство, и нов красив начин на живот ще се появи на земята.

Мари: Тоест реалната земя ще се използва като космически кораб…тоест Майката Земя ще се пречисти в този процес?

Друнвало: Да, всичко ще бъде решено. Ние тотално можем да оправим всичко с чисто Съзнание, не с технологии или каквото и да е подобно, а само с нашето същество. От гледна точка на Мелкизедеките, ние всъщност променяме орбитата.

Мари: В последното ни интервю ти казваш, че ние се движим към една паралелна земя и след това към друга, и така нататък. Променила ли се е тази теория, еволюирала ли е?

Друнвало: Всичко, което казвам, е, че това е едно индианско пророчество. Мелкизедеките вярват, че има и още – много повече. Но идеята на индианското пророчество е, че повечето хора ще умрат и ще напуснат планетата, за да отидат на друго място. Това наистина може да се случи – аз просто не съм сигурен. Само казвам, че много племена споделят тази идея.

Мари: Но като те слушам тази седмица, ми звучи сякаш човечеството си отива ‘вкъщи’…

Друнвало: О, да, защото след това, всички заедно напускаме земята. Идва момент, в които ние напълно напускаме земята, ние я надминаваме, минаваме на следващо ниво на съществуване и това е началото на ново, много бързо, но много дълго пътуване. И ние свършваме отвъд планетите и звездите. Ние продължаваме да съществуваме по друг начин, в друга октава на съществуването.

Мари: С нашето тяло ли напускаме?

Друнвало: В началото, да. Ние напускаме с нашето тяло и после нашето тяло мутира в нещо, което ще прилича повече на извънземно. След това ставаме Всичко. Но това е само началото на пътуването.

Мари: Това е вълнуващо! Точно за това говори Барбара Маркс Хъбард в новото си DVD „Възкачващото се Човечество”. Ние не можем да продължим да живеем по начина, по който го правим днес. Грешно е.


Бъдеща България

Честно казано, разочарован съм от поредния “Национален протест за смяна на правителството” Очаквано. За момент да си помислиш, че така пада това правителство… Че ще се обърне напълно живота ни(а тепърва започва истинско изпитание, след каквото и да е промяна) И видиш ли,… то все не става. Зациклили сме в един такъв преход, от къде идваме – на къде отиваме. Въобще вървим ли, или умираме? А кога въобще живеем. А как живеем? Толкова много неща, на които бихме могли да се радваме, да създаваме, а не да рушим. Живот, вместо празнота. И се оказваме в начертанията на някой си, който се е провъзгласил за поп фолк дивата на протестите… Парламентарно правителство може единствено да падне от вътре. Не президентска република, която да предадем цялата власт на един човек, който- – след време ще се смени. ПРЕЗИДЕНТА – нищо лошо не казвам, НО дали това ще предначертае най-доброто за България?! А Какво ще стане Когато Америка реши, че не желае Радев да е президент в тази президентска република американска колония – те имали по-добър кандидат! Тодор Живков режим с бойчо борисоф кукла на чело. МЕЧТА! ДА Я РАЗРУШАВАТ ПО-БЪРЗО РОДИНАТА НИ, АКО ЩЕ Е ТАКА !!! военно положение и американски войници ин ьор хоум. .
А после ще си спомняме за славното минало на предците си – тези вековни велики създания. След 7 създадени Българии навсякъде по света, всички вече заличени след 7 века. И ще сме до такава степен изчезнали, че ще седим пред телевизорите, облъчвани със всячески радиоактивни, интернет вълни. ДОКАТО СВЕТЪТ НАВЪН УМИРА. ЕВОЛЮИРА. Хиляди земетресения на ден, появяване на вулкани, наводнения в Световен Мащаб. 5G, нано технологии, биологични войни. Следене, Нов Световен Ред. До 10 години животът за много от вас ще изчезне, а вие ще сте само зрители ли, Поне очи да имате. Има създания без души, които не са изпратени от Бога. Не винаги успявам да ги различа.

И ВСИЧКО ТОВА Е СВЪРЗАНО НА МНОГО ДЪЛБОК ЛЕВЕЛ С БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ НА СВЕТЛИНАТА. А НИЕ ЩЕ ГО ОСТАВИМ ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕНО!

ПРАВИТЕСТВОТО НЕ СЕ СВАЛЯ С ПРОТЕСТИ НА УЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАНИ С КОМАНДИ! ПРАВИТЕЛСТОВТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ СВАЛЯ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ РЕВОЛЮЦИЯ . ПОЛИТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ СЕ КАЗВА

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА.

ЗА НАПУСКАНЕ НА ЕС И НАТО
И ПРЕМАХВАНЕ НА ВАЛУТНИЯТ ФОНД
РЕФЕРЕНДУМИ ПО ВСИЧКИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ
НО ПРЕДИ ТОВА – ЗАТВОР, КОНФИСКАЦИИ, И каквото друго пожелаете НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ИЗМАМНИЦИ! ЦЕЛЕТЕ ГИ С КАМЪНИ, БИЙТЕ ГИ С ПРЪЧКИ – ТЕ ВИ ГО ДЪЛЖАТ.

НАЙ-ПРИВИГЕРОВАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА ЩЕ БЪДАТ МАЙКИТЕ С ДЕЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ, ТРУДЕЩИ СЕ ХОРА, КОИТО ЩЕ СЪЖИВЯВАТ ОТНОВО НАШАТА МИЛА РОДИНА ЕДИНСТВЕНА МАЙКА НА ВСИЧКИ НАС – БЪЛГАРИЯ.
ИМАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ НЕ САМО СЪС СИСТЕМАТА И ЗАКОНОВИТЕ НОРМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
НО И КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ В АДЕКВАТНО РЕШЕНИЕ, КАТО ИЗЧИСТВАНЕТО НА БОКЛУКА ПО ЕКОЛОГИЧЕН НАЧИН,
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАПАЗВАЙКИ ДИВИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ И ПРИРОДАТА, ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА ЕКО-БАЛАНСА, А НЕ ДА СЕ ЧУДИМ ЗАЩО НЯМА ВОДА, СЛЕД КАТО НИВОТО НА СВЕТОНИЯ БАСЕЙН СЕ НАВДИГА ТАКА СТРЕМГЛАВО!
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОНЯТИЯТА МАЛЦИНСТВО И МНОЗИНСТВО, ОБЪРКА ЛИ СЕ НЕЩО
И СПИРАНЕТО НА ЗЛАТНИТЕ И МНОГО ДРУГИ ВРЕДНИ КОНЦЕСИИ.
ЗАБРАНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ЧУЖДИ ЛОШИ КАКВИ ЛИ НЕ ОРГАНИЗАЦИИ!
ИЗГОНВАНЕТО НА СОРОС, АМЕРИКА, НАТО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОТ БЪЛГАРИЯ

СТРАНА СЪС СИЛНО ИЗГРАДЕН СУВЕРЕН, КОЯТО НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НА ЧУЖДИ ФАЛШИВИ МАТЕРИАЛИ ДА Я ВОДЯТ КЪМ БЕЗДНАТА НА ОТЧАЯНИЕТО И РАЗРУХА.

СТРАНА, КОЯТО ЩЕ ПОВИШИ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, И ЩЕ СЕ ПРЕРОДИ КАТО ИСТИНСКИЯТ ДОМ НА ВСИЧКИ ИЗОСТАВИЛИ НИ В ЧУЖБИНИ, В ТЪРСЕНЕ НА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ.

НЯМА ДА ИМА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ, АКО УСПЕЕМ ДА Я СПАСИМ!

**** ако прочете внимателно манифеста ПЪТЯТ НАПРЕД, който може да намерите на www.бтр. бг и внимателно го проучите, силно се надявам и ще разберете

ЗАЩО ТОВА НУЖНО, ЖЕЛАНО И ЕЛЕМЕНТАРНО ИЗИСКВАНЕ ОТ ВСИЧКИ НАС, ЗА ДА СЕ СЪХРАНИМ КАТО НАРОД Е ДА ОПОЗНАЕМ БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА И ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА БТР !!!

АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА БТР, /БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА/ ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА СЪЗНАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО Е СПОСОБНА , ЗАЕДНО С НАС – ДА СЕ СПАСИМ И ОЦЕЛЕЕМ, ГЕНОЦИД !!!!! *лично мнение

ГЛАСУВАМЕ ЗА БТР

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА.

ИЛИ КОЙТО СИ ИЗБЕРЕТЕ.
ВИЕ,ЗАЕДНО, РЕШАВАТЕ БЪДЕЩЕТО ЗА ВСИЧКИ НАС .

ПОДПИСАНО:

АПОСТОЛА НА ЗАБВЕНИЕТО.


И те така.

Китайската и индийската популации са създадени чрез клониране.

И така – съществува определена властова структура на Земята, занимаваща се с производство на клонинги… Има два типа цивилизации на такова ниво на развитие: условно назовани “бяла” или “положителна” и “паразитна”, която от наша гледна точка се явява отрицателната страна на битието. Точно тя се занимава с произвеждане на клонинги”.
Именно на тази паразитна цивилизация от гущероподобни пришълци служи целия паразитен, сатанински световен “елит”, чиито представители също специално са пуснати от гущероподобните в качеството им на техни слуги. Именно на тези “богове” служи цялата западна цивилизация, контролирана от световния елит.
Разбира се, за много хора с неподготвено съзнание, прекалено “забити” на своите лични краткосрочни проблеми и не забелязващи какво процеси протичат по света по-далеч от носа си, цялата тази информация ще им се струва шокираща и фантастична. Но ненапразно някои инсайдери намекват, че нашата реалност всъщност е по-фантастична от много фантастични произведения, но прекалено много информация е скрита от обикновените хора, за да не предизвика у тях интелектуален и емоционален шок.
И още. В самото начало на своето интервю Тюняев отронва интересна фраза за това, че клонингите живеят сред хората. А ето че много хора не се досещат за това, че редом с тях живеят клонинги. И поради това всякаква информация за наличието на клонинги сред хората точно клонингите ще опитат с всички сили да опровергаят и осмеят.

Image may contain: 5 people, close-up

А. Тюняев за клонингите сред хората
Интересна хипотеза за това, че голяма част от съвременното човечество се състои от внедрени изкуствено клонинги, изказа членът на РАЕН А. Тюняев в книгата си “Метафизика на човека: хора, клонинги и химери”. Същността на тази хипотеза се състои в това, че жълтата и черната раса са били изкуствено внедрени от някоя високо развита цивилизация.
По тази причина в началото на 18-ти век тази враждебно настроена към човечеството цивилизация приложила срещу него разрушително оръжие, оставило много кратери на земната повърхност, а също и предизвикало потоп в Западна и Източна Европа, както и напълно унищожило много градове в Сибир. Както предполага Тюняев, тактиката на тази цивилизация напомня за тактиката на американската армия, която прилага срещу противника съвременни видове разрушителни оръжия, а пехотата, т.е. “пушечното месо” са местните аборигени.
В тази разрушителна война, която довела до “година без зима” враждебната цивилизация унищожила всички основни технологични центрове на човечеството, а след това го атакувала с армия от изкуствено създадени в подземните лаборатории клонинги под маската на изкуствено създадени раси. Именно така народите от черната и жълтата раси получили територии за своите държави, ведическата цивилизация на древното човечество претърпяла поражение, а Западна Европа започнала да служи на интересите на агресорите.
Впоследствие, всички световни войни били насочвани срещу Русия, където се съхранили останки от древната ведическа култура, а под формата на бежанци внедрявали клонинги. Съвременните войни в Близкия Изток също се водят с целта да се напълни Европа с клонинги под маската на бежанци. Тези клонинги са основния гръбнак на терористичните движения и групировки по цял свят, включително най-известните “Ал-Кайда” и “ИДИЛ”.
Според Тюняев, заводи за производство на клонинги има на територията на Югоизточна Азия и Африка. Но сега с клониране се занимава и подчинения на агресорите паразитен световен “елит”. Именно за разселване на новите клонинги са предназначени построените градове в Китай, които още не са населени. И това разселение ще бъде по повод някакъв природен катаклизъм, който е насочил бежанци от пострадалите райони.
Ето например какво разказа той за това в едно от предаванията на “Славянско радио”: “В един от своите доклади, съпроводен от видеоматериал, изведох графика на ръста на числеността на някои народи. Тази графика се базира на данни от източници, които ги има и в енциклопедиите. Ще се опитам да го опиша в няколко изречения.
С какво са интересни графиките? Ако вземем зоната на обитаване на белите хора, на Англия и Русия например, то те съвпадат почти напълно. Те започват някъде около 1800-та година (в Англия 1900-та г.) и нарастват с неголям градиент по абсолютно плоска траектория. Т. е. тези две страни в продължение над 100 години имат устойчиви показатели по числеността на населението, детераждането и други. Двете страни показват средно нормална динамика.
Ако вземем демографски данни на страните от “Третия свят”, то там в някои страни намираме доста удивителни неща, касаещи ръста на населението. И никой все още не е успял да ми обясни поне малко грамотно тези показатели на графиките им. Особено много това се отнася за Китай и Индия.
Там до 1800 г. демографските графики и на Индия, и на Китай говорят за това, че там практически не е имало население в сравнение със сегашното му количество. И изведнъж след 1800 г. населението нараства мистично с няколко милиарда! За разлика от плоските хоризонтални графики за числеността на населението в Англия и Русия, техните графики тръгват почти вертикално нагоре и тази тенденция продължава даже през 20-ти век, говорещо за огромни темпове на прираста на населението.
Какво е интересното тук? И в Англия, и в Русия хората през миналото столетие са разждали почти еднакво количество деца. В Китай раждаемостта не се е различавала съществено, а в последно време правителството дори е ограничавало раждаемостта. Но даже по времето на тези забрани числеността на китайското население отново по необясним начин нараства значително. При това, детеродните възможности на организма на китайките не се отличават с нищо от тези на англичанките например. И тогава става съвсем непонятно по какъв начин се достига тази “вертикална” графика?
Когато сметнах този прираст на населението в Китай и Индия, то излиза, че всяка китайска или индийска жена в своя живот трябва да е родила около 1000 деца. А това е напълно невъзможно в природата. И щом официалната статистика в Китай и Индия се различава значително от останалите страни, то излиза, че в двете страни е имало някакви други процеси по формиране на хора. Например, отнякъде са се преселили много хора. Но ние разбираме, че няма откъде да се преселят. Следователно – те са се формирали там.
Поради това предполагам следното: китайската и индийската популации са създадени чрез клониране. Разбира се, това изглежда малко скандално, но тези, които ме критикуват, за сега не са намерили грешки в моите доводи, които да обяснят по друг начин аномалиите с прираста на населението. А за момента ситуацията изглежда така: в Индия и Китай има центрове за клониране на населението. Наличието им е потвърдено и от различни хора, които са ангажирани в това начинание. Те твърдят, че в Югоизточна Азия има подземни заводи за производство на клонинги, които захранват целия регион.
А друг руски учен – биологът и антропологът Г. Сидоров, базирайки се на древните руски приказки, митове и предания също говори за това, че много народи и раси били създадени от гущероподобните пришълци в хода на генетичните опити. За същото, между впрочем, разказват и шумерските митове. А какво казва за тази нечовешка раса А. Тюняев?
Ето например каква информация дава той в същото предаване на “Славянско радио”: “Вече споменах, че на Земята покрай човека живеят още няколко цивилизации. Официално не се говори много за тях, но ако погледнете в интернет, то много политици и различни обществени деятели все по-често казват, че човекът не е сам на планетата.
Ако се подходи от тази страна, то се оказва, че на Земята съществуват няколко вида цивилизации. Първата – това естествено е човешката цивилизация. Втората – това е цивилизацията на биороботите, обезпечаващи жизнеспособността на елементарните процеси на Земята. Тази цивилизация се състои от тези същите “сиви” биороботи, намиращи се в определени места.
Третата цивилизация – това са “каменните хора” (кремниева форма на живот), които живеят в земните недра. Това са великани, състоящи се от каменни структури, и те изобщо не са добре настроени към нас. И още една цивилизация – това са точно тези персони, които се занимават с клонирането. Именно техните “пирамидки” кръжаха преди няколко години не само над Кремъл, но и едновременно над много други столици. Тогава, по някаква причина целият уфологичен свят не започна сериозно изследване на този феномен със синхронното появяване на обектите по целия свят.
И така – съществува определена властова структура на Земята, занимаваща се с производство на клонинги… Има два типа цивилизации на такова ниво на развитие: условно назовани “бяла” или “положителна” и “паразитна”, която от наша гледна точка се явява отрицателната страна на битието. Точно тя се занимава с произвеждане на клонинги”.
Именно на тази паразитна цивилизация от гущероподобни пришълци служи целия паразитен, сатанински световен “елит”, чиито представители също специално са пуснати от гущероподобните в качеството им на техни слуги. Именно на тези “богове” служи цялата западна цивилизация, контролирана от световния елит.
Разбира се, за много хора с неподготвено съзнание, прекалено “забити” на своите лични краткосрочни проблеми и не забелязващи какво процеси протичат по света по-далеч от носа си, цялата тази информация ще им се струва шокираща и фантастична. Но ненапразно някои инсайдери намекват, че нашата реалност всъщност е по-фантастична от много фантастични произведения, но прекалено много информация е скрита от обикновените хора, за да не предизвика у тях интелектуален и емоционален шок.
И още. В самото начало на своето интервю Тюняев отронва интересна фраза за това, че клонингите живеят сред хората. А ето че много хора не се досещат за това, че редом с тях живеят клонинги. И поради това всякаква информация за наличието на клонинги сред хората точно клонингите ще опитат с всички сили да опровергаят и осмеят.

https://neonula.blogspot.com/2017/07/blog-post_31.html…

Имплантиране на микрочипове чрез ваксинация, без знанието и съгласието на пациента

Image may contain: one or more people

В близко бъдеще можем да очакваме масово имплантиране на чипове чрез инжектиране на специални нанопрепарати. А една мащабна грипна пандемия е отлична възможност за глобална ваксинация. Не е трудно да се досетим дали птичият, а после и свинският грип с психозата за ваксиниране, не са били една лека репетиция за това…Развитието на технологията е такова, че биологичните нанотехнологии, като бълхите, вече са на много напреднало равнище и не са фантастика, а близко бъдеще… един препарат в ампула може да бъде внедрен тайно по трасето между търговските складове и аптеката, в нормална опаковка и да бъде имплантиран от нищо неподозиращият лекар….

Технически е възможно във всяко новородено да се имплантира микрочип, който да идентифицира лицето до края на живота му… Невидимото правителство, което отдавна контролира умовете ни, скоро ще настрои и нашите мисли на стандартизирани вълни и честоти, които после може да управлява от платформи..

Вашата мозъчна функция може да бъде наблюдавана от голямо разстояние от свръхмощни компютри и дори променена чрез промяна на честотите….лицето с имплантирания чип може да бъде преследвано навсякъде по света …Чрез RMS могат здрави лица да бъдат доведени дотам, че да получават зрителни халюцинации и да чуват гласове в главата си…”

В статията “Имплантиране на чипове чрез ваксинации” доцент Д-р Татяна Грачева, твърди, че в близко бъдеще можем да очакваме масово имплантиране на чипове чрез инжектиране на специални нанопрепарати. А една мащабна грипна пандемия е отлична възможност за глобална ваксинация.

Не е трудно да се досетим дали птичият, а после и свинският грип с психозата за ваксиниране, не са били една лека репетиция за това?!

За първи път за нанотехнологиите говори нобеловият лауреат Ричард Файнман, който преди почти 50 години прогнозира, че хората ще могат да коструират материалният свят, чрез манипулиране на атомите и молекулите, като болтове и гайки.

Същото понятие “нанотехнологии” въвежда през 1974 г. японецът Нора Taнигучи за описване процеса на изграждане на нови съоръжения и материали, чрез манипулиране на отделни атоми. В действителност, това е началото на третата научно-техническа революция. В този случай, учените за пръв път имат възможност по своя воля да създават нова материя, на базата на изкуствена регулация.

Още през декември 2000 г., бившият ръководител на Министерството на здравеопазването на Финландия Рауни-Лина Лууканен-Килде заяви, че вече е технически възможно да се осъществи имплантиране на микрочип на всяко новородено, който ще функционира като контролен апарат в рамките на целия живот на човек.

Такива планове тайно се обсъждат в различни държави.

Днес микрочиповете действат с насочени нискочестотни радиовълни върху тях. Чрез спътник човек с чип може да се проследява във всяка точка на света. Според д-р Карл Сандърс, тази техника вече е тествана по време на войната в Ирак. Сандърс изобретил разузнавателен, с дистанционно управление операторски биотичен интерфейс, който се имплантира в хората. Чрез суперкомпютри в Националната агенция “Сигурност” може
да се “види и чуе”, както и да се проследява поведението на всеки войник на бойното поле с помощта на система за дистанционно управление (RMS).

С помощта на компютър, RMS операторът може да изпраща електромагнитни импулси в нервната система, влияейки по този начин на лицето. RMS ви позволява да заставите напълно здрав човек да види халюцинации и да чува гласове. Електромагнитната стимулация може да повлияе на функционирането на мозъка и мускулната активност, което води до спазми и пристъпи на остра болка, както при изтезания.

Използвайки различни честоти, тайният оператор, работейки с компютър може да променя емоционалният живот на човек, което да го доведе до гняв или апатия. Също така може изкуствено да се повлиява на сексуалната функция на човека и да се контролира не само ума му, но и подсъзнанието. Могат да му се вграждат дори и мечти.

Въвеждането на ваксина с микрочип е въпрос на близко бъдеще. Производителите на нановаксини ще се опитат да “продадат” идеята на населението. За да го накарат да се съгласи с нановаксинациите, ще бъдат привеждани в действие всички видове сценарии за предполагаемото полезно действие на такива препарати.

Производителите и разработчиците на тези ваксини ще представят свои “документи” и “доказателства”, в които се посочва тяхната “ефективност”.

Д-р Хосе Делгадо – директор в Департамента по Невро-психиатрия в Йелския университет: “Човечеството няма право да развива свое собствено съзнание. Трябва ни психо-хирургична програма, с която политически да може да бъде контролирано обществото ни. Целта е физически контрол на самосъзнанието. “Всеки, който се различава от зададената
норма, може да бъде променен по хирургически път.

На 9-ти Януари 1998 г. научното издание “Modern Times ORF2” излъчва предаване, в което се представя имплант с размери 0,8 на 2 мм, т.е. колкото оризово зърно, който, според “Modern Times” в бъдеще ще бъде имплантиран във всички жители на Федералната република.

Д-р на мед. науки Хайнц Герхард Фогелзанг: “Междувременно елементите би трябвало да са вече много по-малки и да могат да се инжектират по кръвен път. С това се отваря широко вратата за криминалното инжектиране – един препарат в ампула може да бъде
внедрен тайно по трасето между търговските складове и аптеката, в нормална опаковка и да бъде имплантиран от нищо неподозиращият лекар.”

По този повод криминолозите Б.Л. Инграхам и Г.В. Смит казват: “Развитието на системи за размяна на информации чрез имплантирани в тялото сензори скоро ще направи възможно, да се наблюдава човешкото поведение без директен контакт и чрез електронни манипулации да се управлява човешкото поведение.”

Поради тази причина Германия служи за опитно поле за импланти: така например от 1993 година насам с така нареченият Smart Device, чип, разработен от дъщерна фирма на Дженерал Мотърс в САЩ с име Hughes Aircraft. Също така разработеният от швейцарската фирма Lipo Matrix Vigliance TM ID, който се изпробва на хора в Германия от 1994 година.

В горепосоченото предаване на научното списание “Modern Times” като място на разработка на мозъчния био-чип се назовава университетът в Бремен и професора по приложна информатика Д-р Клаус Хефнер. За пред обществеността се излага разбира се, надеждата от медицинска полза и се премълчават манипулационните намерения.

Армин Ризи – писател: “Днес чиповете са толкова малки, че могат да бъдат имплантирани във врата или в гърба, както и интравенозно по време на хирургически операции в различни части на тялото, със или без съгласието на лицето. Сега е почти невъзможно, да се открият тези импланти и да се отстранят. Опитните зайчета в тайни експерименти са били затворници, войници, душевно болни, деца-инвалиди, глухи и слепи лица, хомосексуални,
самотни жени, възрастни хора, ученици и социално слаби хора.”

Технически е възможно във всяко новородено да се имплантира микрочип, който да идентифицира лицето до края на живота му. Такива планове се дискутират тайно в САЩ, без да се дава публично гласност и да се дискутират свързани с това проблеми на личната свобода.

Вашата мозъчна функция може да бъде наблюдавана от голямо разстояние от свръхмощни компютри и дори променена чрез промяна на честотите. С помощта на сателити лицето с имплантирания чип може да бъде преследвано навсякъде по света. Тази техника, според д-р Карл Сандърс, който е разработил човешкият интерфейс intelligence-manned interface (IMI), била тествана по време на войната в Ирак.Преди това, по време на войната с Виетнам, е инжектиран “рамбо”-чип на войниците, който увеличавал притока на адреналин в кръвта. Свръх-компютрите от 20 милиарда бита на NSA (National Security Agency), днес могат чрез система за наблюдение (RMS) от разстояние да „виждат” и „чуват”, какво преживяват войниците на бойното поле.

Когато един чип с големина от 5 микромилиметра (диаметърът на един косъм е 50 микромилиметра) се имплантира в очния нерв на окото, той черпи нервни импулси от мозъка, които отговарят на опита на лицето с имплантирания чип, като мирис, зрение, слух. В момента, в който тези нервни импулси се предадат на компютър и се запишат, могат чрез чипа да бъдат обратно прожектирани в мозъка на лицето, за да бъдат преживени отново. Чрез използването на RMS може посредством компютър да се изпращат електромагнитни послания към нервната система (кодирани като сигнали).

Чрез RMS могат здрави лица да бъдат доведени дотам, че да получават зрителни халюцинации и да чуват гласове в главата си. Всяка мисъл, всяка реакция, всяко слухово и зрително възприятие има определен неврологичен потенциал или схема в мозъка и на неговото електромагнитно поле, който сега може да бъде разкодиран в мисли, картини и гласове.

Затова електромагнитната симулация може да промени мозъчните вълни на човека и да повлияе на мускулната активност, да произведе болезнени мускулни гърчове, които да бъдат преживявани като мъчение. Електронната система за следене RMS на NSA може да манипулира и преследва едновременно милиони хора. Всеки от нас има уникална биоелектрична резонансна честота в мозъка, така както и пръстовите ни отпечатъци са уникални. С изцяло кодирана електромагнитна честота (EMF) могат да бъдат изпращани електромагнитни сигнали към мозъка и така се произвеждат желаните визуални ефекти, които после се преживяват
от набелязаното лице.

Така може да бъде създаден перфектният киборг-войник. Тази тайна технология е прилагана от военните в различни държави на НАТО от 80-те години насам, без цивилното население или учените да разберат нещо за това.

Невидимото правителство, което отдавна контролира умовете ни, скоро ще настрои и нашите мисли на стандартизирани вълни и честоти, които после може да управлява от платформи.
Развитието на технологията е такова, че биологичните нанотехнологии, като “бълхите”, вече са на много напреднало равнище и не са фантастика, а близко бъдеще.

Подобни механизми представляват технологичната версия на паразитите. Произвеждат се от IT фирми като Alien Tecnology и намират широко приложение не само във военната област, но и във всеки друг сектор от гражданската област, а днешните успехи в изследванията позволяват да се произвеждат дори такива с диаметър сто микрона, т.е. една десета от милиметъра, по-малки от зрънце пясък.

Могат да бъдат вкарани в тъканите на дрехите, във филиграна на банкнотите, и е наистина малка крачката, която ги дели от инжектирането им в човешкото тяло за терапевтични цели и за сигурността и обществения ред. Достатъчно е само хората да свикнат с идеята, като с всяка друга технология и да предпочетат предимствата и удобствата на прогреса пред загубата на личната свобода.

Имплантираните “бълхи” в човешкото тяло формират система от приемане на информация, която система влияе на мозъчните импулси и възприемането на сигнали отвън. И това е вече осъществено, дължи се на факта, че тези “микробълхи” имат плътност, по-ниска от тази на кръвта, пътуват вътре в кръвоносната система като малки мехурчета.

Във вътрешното ухо има нерви, които са свързани с възприемането на определени честоти и едно негово увреждане би предизвикало звукови илюзии. Тези нерви се подхранват от артерия с малък диаметър, “средната мозъчна артерия”, свързана с извивката на аортата, която е вече с по-голям диаметър и започва направо от сърцето. Когато кръвта пренася азотни мехурчета, които могат да се образуват поради липса на кислород, тези мехурчета проявяват тенденция да се разполагат по дължината на мозъчната артерия, защото аортата се оказва съвършен капан.

Нервите на вътрешното ухо са свързани помежду си чрез капиляри, с малко разклонения, които блокират оттичането на тези мехурчета и така се увреждат капилярите, а оттам се увреждат и тъканите. “Бълхите” ще имат същото поведение, тъй като са със сфероидна форма, леки са и са със същия размер на мехурчетата. Ще следват този път с
разклонения, които се стесняват все повече, натрупвайки се по дължината на мозъчната артерия.

Веднъж след като тези “бълхи” се разгрупират в капилярите във вътрешното ухо, те могат оттам да действат не само на слуховата система, но и на мозъка и тогава ще служат като антени за приемане на сигнали под формата на компресирани микровълни. Тези сигнали атакуват нервната система, свързана със слуха, и могат да създадат звукови халюцинации и дори да поставят в зависимост индивидите, вследствие на послания, предавани по сублиминален път, т.е. под звуково ниво, възприемано по съзнателен път.

Под звуково ниво се подразбира нивото на възприемане, тъй като тези сигнали не минават вече през възприемателната система на звуковите вълни, т.е. през тъпанчето. Всъщност посланията ще бъдат приети и отново предадени, извършвайки при това истинско “промиване на мозъка” при пълното ни незнание.

Не става въпрос за научна фантастика, нека да е ясно, защото тези техники са били успешно тествани още в началото на 70-тте години, използвайки като ефектор компресираните микровълни. Последните могат да бъдат изпратени от сателит, който може да покрие обширни райони или пък предавани от предаващи централи, или с мобилен телефон.

В действителност системата HAARP е била замислена, за да експериментира една система за контролиране на тълпите, без да знаят цели народи: САЩ и Русия са единствените страни, които сега контролират тази технология.

Когато вълните са излъчвани на голямо разстояние, те могат да бъдат отразявани от невидими огледала, представляващи като повърхност йонизирани газове, които йонизирани газове се създават на по-голяма височина и на свой ред са породени от други източници на микровълни.

“Бълхите” могат да бъдат инжектирани в тялото ни чрез ваксини, които влизат в кръвообръщението като същински вируси, ставайки невидими рецептивни центрове. Разпространяването на новината за риск от пандемия, ще доведе до масово ваксиниране, зад което ваксиниране се крият стратегии, целящи контролиране на масите.

Вирусът на птичия грип има вече готова своята ваксина Tamiflu, а страхът от пандемия се създава с всеки изминал ден. Английското правителство заяви, че вече има програмиран план за оборудване на болници и гробища, за да посрещне пандемията, докладите на ООН прогнозират милиони жертви, а всички държави се договарят с Roche за производството на ваксината.

За тази цел са избрали един вирус, който поради своите характеристики може лесно да отприщи паника – може да се разпространи по цялата планета, защото неговият вектор са прелетните птици, а и има симптоми, които не могат се идентифицират, защото са подобни на грипа.

Птичият грип е невидимият план на един процес за промяна и можем да твърдим, че невидимото правителство крие от нас нещо толкова потресаващо, далече от всяко възможно статическо и прагматично предвиждане. Това, което е в ход не е само механизъм на фармацевтичната индустрия, на мултинационалните компании, на Банки и Застрахователни дружества, а е много повече.

Борсите падат, системата наистина пропада пред очите ни и разпространението на птичия грип е антидота, защото преди всичко техният крах може да бъде лесно приписан на разпространението на пандемията. И второ, масовото ваксиниране ще позволи имплантирането на “бълхи” и на напреднали наномеханизми, така че да има пълен контрол над населението, след като хората са консуматори и спестители.

Трябва да ни накара да се замислим фактът, че Bill and Melinda Gates Fondation е дарила на Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) 750 милиона долара за проект за ваксиниране на децата в Африка за период от 10 години. Освен това не за първи път фондацията на Бил Гейтс поддържа тези инициативи, защото вече е превеждала огромни суми за ваксини против СПИН, тетанус и малария.

Веднъж след като този план за ваксиниране в световен мащаб се задейства във всички страни, а не само в африканския и азиатския континент, може наистина да се каже, че световният контрол се е осъществил. Америка би могла един ден да се събуди, озовавайки се във финансов крах, с опашки пред гишетата и криза в платежността, с парична единица, обезценена с 50 до 80% и дълг, който никога не може да бъде платен, но никой наистина не би могъл да си даде сметка за това, което става в момента.

Решението и контрамерките относно краха са вече програмирани и предвидени в най-малките детайли – нова глобална телематична финансова система, контрол над медиите, на всяко средство за предаване и за комуникация, от медиите до музиката, от телевизията до спектакъла. Всички ще продължат живота си без особени обрати. Не е нещо трудно за разбиране, ако човек си помисли, че цял свят повярва на срутването на Кулите-близнаци, само защото стоманеният пилон се бил стопил от топлината при експлозията на самолета.

Контролът вече съществува и фирми като Vodafone, Ibm и Microsoft знаят добре какво се случва сега.


Идва ли краят на светлинното тяло?

През 2002 г ,тази година правителството на САЩ публикува един доклад. Те са събрали на едно място в Хаваите всички тези титани на високите технологии на една голяма конференция, където правителството на САЩ заявява: „Ето какво ще се случи. Сега имаме четири различни технологии, битове, атоми, неврони и гени – компютърни науки, нанотехнологии, неврология и генетични технологии – все различни дисциплини и технологии. Правителството заявява, че до 2035 г., ние искаме тези четири да се обединят в едно. И целта е създаването на една нова човешка кожа.Аз си мисля: „Чакай малко! Това ми звучи точно като тази роба, с която аз се занимавам всичките тези години.” Ето че те ще използват технологии, за да създадат една нова роба от кожа за човечеството. И първото проявление на тази идея, което забелязах, и аз съм документирал това в книгата си „Плащ на илюминатите”, се случи в Масачузетския технологичен институт, където те конструираха костюма на супер-войника – една нова броня за водене на сражения.
Това е първата стъпка на заявлението: „Ние ще променим човешкото тяло. Ние ще … „ Това, разбира се, се нарича трансхуманизъм, при което ние се отдалечаваме от човека. Докато в древния свят хората са се възнасяли чрез тази органична Роба на светлината, сега правителството на САЩ заявява: „Ние ще слеем тези технологии в едно, като ще се целим в човешката кожа и ще получим една нова версия на човека.”И аз си мислех: „О кей. Те казват 2035.” Сега това, което вече чувам от хора в моята аудитория, е, че вече не става дума за 2035. Те казват, че през 2020 г. ние ще видим това драматично ускоряване на тази технология на изкуствения интелект като реализиран факт. И хората ще бъдат принудени, ще им бъде наредено да приемат тази технология в своята плът. Така че аз съм се опитвал да предупреждавам хората, като им казвам: „Вижте, ние сме изправени пред избор.” В крайна сметка всеки има свободна воля.Може би някои хора ще решат да им бъде имплантирана тази технология. Аз обаче задавам въпроса къде остава душата във всичко това? Защото когато говорим за тези четири технологии – битове, атоми, неврони и гени, това са просто технологични версии на земя, въздух, огън и вода – четирите елемента, от които сме създадени. Знаете, че хората мислят, че възнесението е свързано с това да станеш безсмъртен, като всички тези технологични компании, които сега обещават безсмъртие. Гугъл. Ще можеш да живееш до 500 години. Ние не искаме това. Ние не искаме безсмъртие. Ние искаме възнесение. Ние искаме светлинното тяло. А технологията не може да ти даде светлинно тяло.

No photo description available.