Строи се цял един нов континент във Великия океан. За всяка нова раса трябва нов континент. Този континент ще се покрие с най-хубавите извори. Той ще бъде с планински местности. За да се издигне една планина от известни сили на няколко хиляди километра височина, какъв напор ще има? Няма ли да се отрази това в Европа и Азия? Казва Писанието: “Земята ще се тресе като пиян човек.”
Земята под Тихия океан е скрита. Тя ще излезе над водата, това ще е шестият континент, по-голям и чист от сегашните пет. Ще настъпят големи промени – духовни, умствени и физически. На Слънцето и Луната също ще настъпят промени. Този живот си отива, за да стори път на новия. Материята ще се измени. От Слънцето идват грамадни магнетични течения, които повдигат континента и го озонират.
Новият континент, който ще изникне от дъното на Великия океан, ще бъде континент на Шестата раса. Сибир ще се съедини с новия континент като негова част. Дето се явяват тук-таме островчета по Великия океан, това ще бъдат върховете на планините на бъдещия континент. Водата на Великия океан ще залее някои от съвременните континенти. Хората ще видят неща, които не са виждали. Известни континенти ще потънат, а други континенти ще се повдигнат над морето.
Водата на Великия океан, например, ще залее някои от съвременните континенти, а голяма част от сега живущите хора на Земята ще се преселят на негова почва. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще изплува грамаден континент от Великия Тихи океан, а сегашна Европа ще бъде един остров – остров на белите. Части от Франция, Белгия, Гърция ще потънат. Сахара ще се наводни – ще стане море, около което ще възникнат култури. Климатичните условия ще се изменят.
Възможно ли е Господ да ни извади от Европа и да ни постави на почвата на Великия океан при съвсем нови условия за нас? В това няма нищо невъзможно. Както сте напуснали Небето и сте слезли на Земята, така ще се изселите и от Европа. Това не е нищо друго, освен преселване.
Новият континент може да се съедини с Америка и със Сибир. И тогава Америка ще се увеличи към Великия океан. Ще останат големите гори на Америка, където човешки крак не е стъпил.
Великият френски ясновидец Нострадамус – XV век – казва, че Англия и Италия ще потънат под водата.
Цяла Франция ще потъне. Част от Русия и Турция и част от Германия.
Чрез землетресение постепенно ще потъва част от Средиземно море и бреговете наоколо.
Средиземно море ще се влее в Каспийско. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се приближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град.
От Слънцето се дирижира как трябва да се преустрои Земята, кое място да се издигне и кое да потъне.
Единственото нещо, което ще остане от света, който виждаме около нас, са месецът, звездите и Слънцето.