Свръхсъзнание
Целите, които си поставят ентусиастите на съвременната западна
йога, са нищожни в сравнение с постиженията на древните индийски
йогӣ, които според исторически разкази са можели да стават по-малки
от атомите и по-леки от въздуха, и да пътуват навсякъде във вселената без помощта на каквото и да било. Но дори тези свръхпостижения,
казва Шрӣла Прабхупда, са „само едно по-високо стъпало“. В следната беседа, изнесена през 1976 г., Шрӣла Прабхупда разкрива как —
тук и сега — може да се достигне истинският апогей на човешкото
съзнание, свръхсъзнанието.
Ка съзнание е най-висшата йога, изпълнявана от обучени предани
йогӣ. Йога системата, в класическата формула за йога практика, посочена от Бог Ка в Бхагавад-гӣт, и препоръчана в йога дисциплината
на Патаджали, се различава от практикуваната днес хаха-йога, както
тя обикновено се възприема в западните страни.
Истинска йога практика означава да се контролират сетивата и след
като се постигне такъв контрол, умът да се концентрира върху формата
Нряа на Върховната Божествена Личност, Шрӣ Ка. Бог Ка
е първоначалната Абсолютна Личност, Богът, а всички останали форми
на Виу — с четири ръце, украсени с раковина, лотос, боздуган и диск,
са пълни експанзии на Ка.
Бхагавад-гӣт ни съветва да медитираме върху формата на Бога.
За да концентрира ума си, човек трябва да седне на усамотено място
със свята атмосфера и да спазва правилата и предписанията за брахмачаря — да води живот на строго въздържание и без никакви сексуални отношения. Никой не може да практикува йога в пренаселените
градове — с екстравагантен живот, включващ неограничени сексуални
отношения и липса на контрол върху езика.
Вече посочихме, че йога практика означава контролиране на сетивата, а контролирането на сетивата започва с контрол на езика. Не може
138 Практикуване на йога в съвременната епоха
да позволявате на езика си да опитва всякакъв вид забранени храни
и питиета и в същото време да се усъвършенствате в практикуването
на йога. За голямо съжаление, сега на Запад има много заблудени, неупълномощени т.нар. „йогӣ“, които се възползват от склонността на хората към йога. Tези неупълномощени йогӣ дори се осмеляват да твърдят
публично, че човек може да се отдава на пиянство и в същото време
да практикува медитация.
Преди пет хиляди години, в диалога на Бхагавад-гӣт, Бог Ка
препоръчва йога практиката на своя ученик Арджуна, но Арджуна категорично заявява, че не е способен да следва строгите правила и предписания на йога. Човек трябва да бъде практичен във всяка сфера на дейност. Tой не трябва да губи ценното си време в изпълняване на някакви
изключително сложни гимнастики под името йога. Истинска йога е човек
да открие четириръката форма на Свръхдушата в сърцето си и постоянно да я вижда в медитация. Tакава непрекъсната медитация се нарича
самдхи. Ако обаче човек иска да медитира върху нещо пусто или безличностно, ще му е нужно много време, за да постигне напредък в йога
практиката. Не можем да концентрираме ума си върху нещо пусто или
безличностно. Истинска йога практика е умът да се концентрира върху
личността на четириръкия Нряа, който се намира в сърцето на всеки.
Понякога се казва, че чрез медитация човек ще разбере, че Богът е
постоянно в сърцето му. Богът се намира в сърцето на всеки. Tой се намира не само в сърцето на човешкото същество, но и в сърцата на котките
и кучетата. Бхагавад-гӣт потвърждава това с твърдението, че Ӣшвара,
върховният контрольор на света, се намира в сърцето на всеки. Tой се
намира не само в сърцето на всеки, но също и във всеки атом. Няма
празно място. Няма място, в което да не присъства Богът.
Аспектът на Бога, чрез който той присъства навсякъде, се нарича
Парамтм. тм означава индивидуална душа, а Парамтм — индивидуалната Свръхдуша. Както тм, така и Парамтм са индивидуални
личности. Разликата между тях е, че тм, душата, се намира на определено място, а Парамтм присъства навсякъде.
В тази връзка е много подходящ примерът със слънцето. Човек може
да се намира на определено място, но слънцето, независимо че е отделно индивидуално същество, се намира над главата на всекиго. Tова е
много добре обяснено в Бхагавад-гӣт. Следователно макар качествата
на всички същества, включително и на Бога, да са еднакви, Свръхдушата
се различава от индивидуалната душа по количеството на експанзиите.
Свръхсъзнание 139
Богът, Свръхдушата, може да се размножава в милиони различни форми,
а индивидуалната душа не може.
Свръхдушата, намираща се в сърцето на всеки, може да наблюдава
дейностите на всеки — минали, настоящи и бъдещи. В Упаниадите
се казва, че Свръхдушата стои до индивидуалната душа като приятел
и свидетел. Като приятел тя винаги силно желае да върне индивидуалната душа обратно вкъщи, при Бога. Като свидетел, тя дарява всички благословии, резултат от дейностите на човека. Свръхдушата дава
на индивидуалната душа възможности за постигане на желаното. Но тя
напътства приятеля си така, че накрая душата да изостави всички други
дейности и просто да се отдаде на Бога във вечен живот, изпълнен със
знание и блаженство. Tова е последното напътствие на Бхагавад-гӣт —
най-четената и авторитетна книга за всички видове йога.
Последната дума на Бхагавад-гӣт, както се посочи по-горе, е
и последна дума по отношение усъвършенстването в йога системата.
В Бхагавад-гӣт се казва още, че човек, потопен в Ка съзнание, е
най-висшият йогӣ. Какво е Ка съзнание?
Както индивидуалната душа чрез съзнанието си присъства в цялото
тяло, така и Свръхдушата, Парамтм, чрез свръхсъзнанието си се проявява в цялото творение. Свръхсъзнанието не може да бъде имитирано
от индивидуалната душа, която има ограничена осъзнатост: аз мога
да разбера какво става в моето тяло, но не мога да усетя какво става
в тялото на никой друг. Аз присъствам в тялото чрез съзнанието си, но не
присъствам в телата на другите. Но Свръхдушата, Парамтм, присъстваща във всекиго, намираща се навсякъде, е осъзната за всичко. Теорията,
че душата и Свръхдушата са едно, не се приема, защото съзнанието
на индивидуалната душа действа като свръхсъзнание. Tова свръхсъзнание може да бъде достигнато само когато индивидуалното съзнание се
съгласува със свръхсъзнанието и този процес на съгласуване се нарича
отдаване, или Ка съзнание.
От ученията на Бхагавад-гӣт разбираме много ясно, че Арджуна
отначало не иска да се сражава с роднините си, но след като разбира Бхагавад-гӣт, и съгласува своето съзнание със свръхсъзнанието
на Ка, той става Ка осъзнат. Личността в пълно Ка съзнание
действа по нареждане на Ка — затова Арджуна приема да се сражава
в битката при Курукетра.
В самото начало на Ка съзнание наставленията на Бога се получават чрез просветляващото посредничество на духовния учител. Когато
140 Практикуване на йога в съвременната епоха
човек е достатъчно обучен и действа със смирена вяра и любов към
Ка под ръководството на авторитетен духовен учител, съгласуването
става по-устойчиво и прецизно. В този стадий Ка наставлява отвътре. Отвън преданият е подпомаган от духовния учител, авторитетния
представител на Ка, а отвътре — от Бога, който се намира в сърцето
на всеки като чайтя-гуру.
Само по себе си разбирането, че Богът е в сърцето на всеки, не е достатъчно. Човек трябва да опознае Бога отвътре и отвън и така да действа
в Ка съзнание. Tова е най-висшият стадий на съвършенство в човешката форма на живот и най-висшето стъпало на всички йога системи.
За съвършения йогӣ има осем вида съвършенства:
1. Да става по-малък от атом.
2. Да става по-голям от планина.
3. Да става по-лек от въздуха.
4. Да става по-тежък от който и да е метал.
5. Да постига каквито пожелае материални неща. (Да създава планети, например.)
6. Да контролира други хора, както това може да прави Богът.
7. Свободно да пътува навсякъде във (или отвъд) вселената.
8. Да избира мястото и времето за смъртта си и да се роди отново
там, където пожелае.
Но когато човек се издигне до съвършения стадий да получава наставления от Бога, той е над материалните съвършенства, посочени
по-горе.
Дихателните упражнения, обикновено практикувани в йога, са само
началото. Mедитацията върху Свръхдушата е само крачка напред. Постигането на удивителни материални съвършенства е още една стъпка,
но да се достигне пряка връзка със Свръхдушата и да се получават
наставления от нея, е най-висшият, съвършен стадий.
Дихателните упражнения и медитационните практики в йога са
много трудни за изпълнение в тази епоха. Tе са били трудни дори преди пет хиляди години, иначе Арджуна не би отхвърлил предложението
на Ка. Tази епоха на Кали се нарича епоха на деградацията. В днешно време хората имат кратък живот и не се интересуват твърде от себепознанието, т. е. духовния живот. В повечето случаи те са нещастни,
а ако някой се заинтересува малко от себепознание, той бива заблуждаван от множество измамници. Единственият възможен начин за достигане на съвършенство в йога е да се следват принципите на Бхагавад-гӣт,
Свръхсъзнание 141
както са били практикувани от Бог Чайтаня Mахпрабху. Tова е найпростото и най-висше съвършенство на йога практиката.
Бог Чайтаня показва на практика Ка осъзната йога просто като
повтаря святите имена на Ка, посочени във Веданта, ШрӣмадБхгаватам и в редица важни Пури. Голям брой индийци следват тази
йога практика, тя се развива също и в много градове на Съединените
щати и други страни. Tя е много лесна и приложима в тази епоха, особено за сериозните. В тази епоха няма друг успешен метод.
В Златната епоха, Сатя-юга, медитационният метод наистина е бил
възможен, защото по това време хората са живеели средно по сто хиляди
години.
В сегашната епоха обаче, ако човек иска да има успех в практикуването на йога, трябва да се заеме да повтаря Харе Ка, Харе Ка,
Ка Ка, Харе Харе / Харе Рма, Харе Рма, Рма Рма, Харе Харе
и сам ще почувства напредък. Човек трябва сам да усеща как напредва
в йога практиката.
В Бхагавад-гӣт Ка съзнание е описано като рджа-вид — царят на знанието; рджа-гухям — най-поверителният метод за духовна
реализация; павитрам — най-чистото от всичко чисто; сусукхам — извършвано с голяма радост, и авяям — неизчерпаемо.
Ония, които са се заели с тази най-висша бхакти-йога система,
предано служене с трансцендентална любов към Ка, споделят
радостта си от простата и изпълнена с щастие дейност. Йога означава
контролиране на сетивата, а бхакти-йога означава пречистване на сетивата. Когато сетивата са пречистени, те автоматично са контролирани.
Не можете по изкуствен начин да спрете дейностите на сетивата, но ако
ги пречистите, те не само че се оттеглят от глупавите занимания, но и се
ангажират позитивно в трансцендентално служене на Бога.
Кришна съзнание не е нещо, което сме измислили в резултат на умствени разсъждения. Tо е предписано в Бхагавад-гӣта (ПЕСЕНТА НА БОГА), която казва,
че когато мислим за Кришна, повтаряме за Кришна, живеем за Кришна,
ядем за Кришна, разговаряме за Кришна, вярваме в Кришна и разчитаме
на Кришна, без съмнение, се връщаме при Кришна. Това е същността
на Кришна съзнание.