„Не съм много
обезпокоен, че живея в този материален свят“.
Прахлда Mахрджа продължава: „Не съм загрижен за самия себе си,
защото по един или друг начин съм обучен да бъда винаги в Ка съзнание“. Tъй като е Ка осъзнат, той е уверен, че в следващия си живот ще
отиде при Ка. В Бхагавад-гӣт се казва, че ако човек стриктно следва
регулиращите принципи на Ка съзнание, сигурно е, че в следващия
си живот ще достигне върховното местоназначение.
Прахлда Mахрджа продължава: „Аз се безпокоя само от едно“.
Само вижте, макар че той не се безпокои за самия себе си, все пак той е
загрижен. Tой казва: шоче тато вимукха-четаса — „Tревожа се за тези,
които не са Ка осъзнати. Tова е притеснението ми. Не се безпокоя
за себе си, загрижен съм за тези, които не са Ка осъзнати“. Защо те
не са Ка осъзнати? — M-сукхя бхарам удвахато вимӯхн. Tези
негодници са създали фалшива цивилизация, само за да изпитат малко
временно щастие.
M-сукхя. Всъщност това е истината. Ние имаме фалшива цивилизация. Всяка година се произвеждат толкова много автомобили и за тях
трябва да се построят и подготвят толкова много шосета. Tова създава
Състрадание на светец 265
проблем след проблем. Затова то е м-сукхя, илюзорно щастие но въпреки всичко ние се опитваме да станем щастливи по този начин. Опитваме се да измислим някакъв начин, за да станем щастливи, но това само
ни създава нови и нови проблеми.
Вашата страна има най-големия брой коли, но това не е решило нито
един проблем. Произвеждате коли, за да разрешите проблемите на живота си, но от опит знам, че това просто създава повече проблеми. К