И

ЧЕРВЕНИЯТ  ПРАХ ОТ ТЪМНАТА  ЗВЕЗДА   НЕМЕЗИДА  ДОСТИГА ЗЕМЯТА.

Откъде идва червеният прах?

Червеният прах идва от огромната опашка, която минава зад тъмната звезда  Немезида по време на пътуванията си. Опашката, която съдържа луни, камъни, чакъл, прах и газове, е причината, поради която Немезида е описвана от  древните писания по време на предишната полюс смяна като дракон, митично същество с дълга, усукваща опашка.
Тъмната  звезда Немезида изригва червен железен оксид прах, частици които покриват като мъгла тази мини система и нейните 7 спътника които  по големият е известната от древността планета  Нибиру.
Опашката  на Немезида  е огромна съдържа,  червен прах, астероиди и комети. Опашката на Немезида е създадена чрез гравитационното и магнитно  издърпване. И така Немезида преди когато  навлизала  в слънчевата ни система  и в астероидният ни пояс привлича към се беси астероидните отломки и така  течение на много време.Зад  се беси  тъмната звезда  Немезида създала огромна опашка от  космически боклук  като астероиди и комети.

Защо сега виждаме праха на Земята?

Когато Немезида навлезе във вътрешната слънчева система, нейният червен железен оксид прах, започна да поразява земята, на различни места по света започнаха да се появят различни цветни облаци най вече кърваво червени. А  населението на Земята започна да страда от задушаване и Асма,   червеният оксид прах започна да поразява  дихателните  ни  органи. При предишното идване  на Немезида  земята била покрита с огромен червен железен оксид и почвата на Земята станала червена като небето така и водата, всичко станало кърваво червено също и отровно  не можело да е излиза денем дори и нощем зареди отровният въздух които покрил света.
Червеният  прах  мъгла ни покрива но също влияе и на на нашето слънцето което е източено от Немезида червените частици  чрез слънчевият вятър или бури се нагорещяват и бомбардират земята това довежда до нагряване на планетата ни земя и на нейното ядро и това предизвиква силни земетресения и вулканични изригвания по света също изменения в климата. Затова  глобалното затопляне  е Предизвикано от Немезида която изменя климата на Земята  тотално.
Земята е обхваната от приближаващата Немезида  и Нибиру  както  и от нейната огромна опашка.

Небето  ще стане  кърваво червено

Червеният прах   от опашката  на Немезида попада в земната ни Атмосфера  и създава червеникави залези,  колкото е по близо тъмната звезда Немезида толкоз, небето ще бъде по цветно и кърваво червено. А когато   червеният прах от  Немезида  покрие земята като мъгла ще стане много опасно за всичко живо по земята. Всичко това е описано в древните  писания от предишните идвания на  Немезида  и  Нибиру. Когато  планетата  ни  земя  пострадала от жестоките  гибелни катаклизми тогава и довела до смяна на земните полюси и измерения.  А сега  отново Немезида се завръща с гибелни бедствия  и разрушения да пречисти този свят с вода  и огън.

Реките  и океаните ще станат кърваво червени  като кръв, въздуха ще стане отровен и ще плъзне чума а всичко това е описано в древните писания при предишното пристигане на  Немезида и  Нибиру.


Image may contain: sky, cloud, twilight, tree, outdoor and nature
МАКЕДОНИЯ 31.12.2019

Над Витоша 31.12.2019
Image may contain: sky, cloud, tree, outdoor and nature
ГАБРОВО 31.12.2019


Реките  и океаните ще станат кърваво червени  като кръв, въздуха ще стане отровен и ще плъзне чума а всичко това е описано в древните писания при предишното пристигане на  Немезида и  Нибиру.