Космическият Огън ще изгони Царя на Мрака от този свят а всяко зло ще бъде пречистено

Огъня ще изгори и разтопи всичко негативно от този свят никои няма да може да избяга от огъня дори и да се скрил под земята, За лошите хора ще настъпят страшни времена а за добрите ще дойде светлината и любовта.

„Ти отрови въздуха, замърси водата, изтощи Земята, но не си докосвал огъня. Огънят ще те гори, както Светлината побеждава Мрака. Няма да се умори великият пламък и няма да дръзнеш да излезеш от своето убежище. Ще призова от Пространството нови огньове и те ще изсушат делата ти. Като безплодни пукнатини, като изгнили кости ще бъдеш унищожен и изгонен, ще отстъпиш. Огнената стена ще се премести и няма да намериш в нея следите си. Ще предпазя пламъка чрез далечните светове. Не можеш да го отровиш, замърсиш или изтощиш. Ще събера пламенен род, смутените от теб води няма да залеят горенето им.Царю на мрака, бой се от Огъня!”

Неизбежното огнено пречистване

Земното разложение е достигнало небивали мащаби. Процесите от края на Кали Юга трябва да бъдат изживени и боклукът, вдигнат от вихрите им, трябва да бъде преработен. Армагедон е като почистване на смет. Но на Господаря на Земята му е скъп боклукът и той се надява да го умножи. Има стопани, които обичат да чистят дома си, и такова натрупване често завършва с пожар. В Пураните е казано, че в края на Кали Юга хората ще обезумеят. Казано е, че ако безумието премине границите, огненото пречистване ще бъде единственият изход. Човек е станал роб на тъмните сили, затова мечът на пречистването е неизбежен. Ямите от тъмнина изискват силна дезинфекция, само огънят ще унищожи вредните изпарения. Изгарянето на старите натрупвания става с огнено пречистване. И за да се смени расата, огънят се приближава като струя на пречистването. В космическото строителство пространственият огън се приближава към земната твърдина. Огненото напрежение се приближва тогава, когато планетата се нуждае от окончателно пречистване. В пространството се появяват енергии за трансмутация на всички натрупвания и задръствания, които задушават планетата. Почистването на пространството и човечеството ще дадат ново предопределение. Изчистването на пространството се разпростира върху всички начинания. Единствено ускореното почистване на пространството, съзнанието и Ученията ще дадат възможност за спасение на планетата. Изчистването на основите трябва да се утвърди, защото без него е невъзможно да се прояви Новият свят. Само пречистването може да даде необходимото за разцвета.
Идват новите енергии

Времето на трансмутацията ще донесе на Света висшите енергии. Те трябва да влязат в живота преди назначените срокове. Настъпването на огнените срокове наближава. Ако човечеството пожелае, на нашата планета й предстои осъзнаване на висшите енергии. В това условие се състои главното утвърждаване на тази възможност, защото всяка възможност може да бъде отхвърлена с безумието на волята. Човек се утвърждава като приемник на пространствените огньове, но той опровергава всички висши закони, затова когато се окаже такова несъответствие, пространствените огньове не могат да се приближат и да започнат съзидателната си дейност. Ще дойде време, и то вече е близо, когато хората няма да знаят как да приемат огнените възможности. В объркването си ще забравят, че им е отредено огнено приобщаване. Те ще се усъвършенстват в противодействието, вместо да бъдат изпълнени със силата на огъня. Ще избухнат признаците на различни неусвоени енергии и хората ще се мятат в лъжливи посоки. Когато въздействието на силите се увеличи, човечеството ще прояви панически страх и външното им лъчение ще го доведе до най-пагубни последствия. Такова ще бъде въздействието на огъня, неразбрано и неприето. Как да си обясним липсата на равновесие, студа и горещината, незапомнени досега? Трябва да кажем за огнените вълни. Ще напомним за огнената опасност. Много страшни са приближаващите огнени вълни, ако не знаем за тях и не ги приемем с огъня на сърцата си. Когато огнените вълни накарат хората да търсят спасение в кулите на духа, тогава хората с отвращение ще съжаляват за всяко празно съществуване. Трябва да мислим за приближаването на необикновени времена. Нито жестокост, нито престъпление, нито предателство, нито лъжа могат да спасят от огнените вълни. Не толкова срамът, колкото страданието ще принудят хората да търсят спасение.

Да разберем и да приемем Космическия Огън

Наближава Великата епоха на Огъня. Безумно е да се предполага, че огнената стихия е някъде извън нас. Не. Огънят бушува около нас. Той може да ни бъде приятел или враг. Не можем да избегнем светлата стихия и е разумно да се подготвяме за среща с нея. Огън и Светлина: целият прогрес на човечеството се е устремил към тази вездесъща, всепроникваща стихия. Предизвикана, тя или ще бъде осъзната и законно приложена, или ще опърли неразумната несъзнателност.
Ние не можем да избягаме от века на огъня. И затова по-добре е да оценим и да овладеем това съкровище. Трябва да овладеем огнената стихия. Да привлечем нейната благотворна сила. Причината за страха от Огъня, не е ли в това, че за земните очи е достъпна разрушителната му сила, а огненото съзидание не се вмества в плътно състояние? Ние сме длъжни да разберем Агни не като разрушител, а като съзидател! Тези два образа на Агни ще бъдат верен пробен камък за нашата природа. Който не се изплаши от огнената стихия, той ще премине с Космическия Огън. Човешката енергия трябва да влиза в общуване с Космическия Огън. Условията на битието поставят духа в зависимост от обединението с Космическия Огън и неговите потоци. Просветлението може да дойде само чрез съзнателно отношение към космическите енергии. В близко бъдеще чрез съзнанието хората ще приучават тялото си към възприемане на висшите енергии. По този начин хората могат постоянно да се противопоставят на огнените епидемии. Човечеството трябва да се устреми към космическите огньове, тогава ще се приближи епохата на космическите енергии. От това познание зависи приближаването на еволюцията. Утрото на човечеството ще настъпи тогава, когато проявата на разбирането за Огъня навлезе в живота.

Народът знае за Огъня

Народната мъдрост отрежда значително място на Огъня. Бог посещава народа в Огън. Същата огнена стихия е била избирана като Висш Съд. Унищожаването на Злото се извършва с Огън. Появата на нещастие се съпровожда с изгаряне. Така в цялата народна мисъл може да се видят огнени пътища. Народът пали кандила и носи светилници, предназначени за служене. Тържествената Огнена стихия е в народното разбиране. Нека да черпим не от суеверието, а от народното сърце. Древните съюзи са се сключвали с прескачане на огън. При клетва държали ръка над огъня. За освещаване преминавали през огън. Подобно свидетелство чрез огън е преминало през всички векове. Необходимо е да се приеме това като основа за огнената стихия на пречистването. Да се научим да мислим с Огъня и да го приемем в съзнанието си. Да получим и да приемем Огъня като път на Йерархията, като път на любовта и състраданието. Да имаме мъжеството да погледнем Огъня, да го признаем за единствена своя храна. Докато Фините енергии не са осъзнати, те няма да бъдат полезни на хората. Трябва да се разбере, че енергия, която не е приета в съзнанието, може да бъде разрушителна. Като необуздана стихия неосъзнатата енергия може да залее всичко заобикалящо ни. Осъзнаването е почти овладяване и във всеки случай вече е съизмерване. Често се произнасят правилни понятия, но без да се осъзнават. Пламенният поглед много вярно напомня за огнената енергия в погледа. Казва се топло ръкостискане, защото напомня за същата енергия, изпълваща всички емоции. Но хората не приписват силата на погледа на Огъня и мислят за блясъка в очите или за мускулите на ръката. Така се забравят дадените някога определения. Много правилни понятия са забравени и извратени. Нима огненият поглед не кара хората да се обърнат и даже да трепнат? Всеки трепет вече е близък до Огъня.

Да станеш огнен

При наблюдение върху огнените знаци може да се забележи класифициране на хората. Едни вечно се стремят и не могат да съществуват без тези възвишени движения – бъдете сигурни, че те принадлежат към стихията на огъня. Даже когато се заблуждават, те не могат да стоят бездейни. Вгледайте се в тях и винаги ще намерите пламенна сила. Но сред земната неподвижност, сред водните полюшвания и тласъците на въздуха не търсете творящия Огън. Ние не искаме особено да превъзнасяме огнените хора, но сме длъжни да кажем, че те движат света. Време е да се изучава огнената природа на човека. Само помислете, че всеки от нас носи в себе си Огъня, единен и неизменен за цялата Вселена. Никой не иска да си представи, че вселенското съкровище е в него. Огънят на сърцето само с магнита си свързва всички световни творения. Трябва да се помисли за това преимущество. Трябва да се приложи това съкровище в целия начин на живот. Само една е Светлината на Огъня в целия свят. Ние можем да разберем появата на Огъня на най-далечни разстояния. В това няма нищо свръхестествено или тайнствено. Необходимо е при приближаване на огнените енергии хората да не се срамуват да признаят в себе си огненото начало. Това ще бъде отглеждането на Агни. Не мислете, че пламенността идва сама, тя трябва да се възпитава през много животи. Пламенността се натрупва постепенно и принадлежи към вечните ценности. Всяко докосване до Огъня се постига с напрежение. Затова всяко устремено действие има в основата си Огън. Животът трябва да се изпълни с горене. Човешкото общество трябва да поддържа Огъня във всичко заобикалящо ни. Огънят на Друидите напомня за поддържането на Огъня на живота. Даже древните са разбирали символа на неугасващия Огън. В нищо не бива да се гаси Огънят, даже и в най-малкото не бива да избягваме напрежението. Спокойният живот, както го разбират еснафите, не е нищо друго, освен угасване на огъня. Те са изобретили даже цели системи за гасене на огъня от ранни години. Пламенността може да се увеличи по пряк или косвен начин. Косвеният начин ще се състои в ритъма на проявените движения, пеене, нареждане, но по-прост и естествен ще бъде Огънят на сърцето. Всички косвени начини могат да се отразяват на организма. Равновесието трябва да бъде поддържано по естествен път. Пламенността е полезна, когато не се изстисква с мускули, а се храни от сърцето. Никакъв физически огън не може да се сравни с Огъня на сърцето. Дошло е време отново да се обърнем към извора, иначе не може да се премине границата, пред която вече стои човечеството. Отдавна е казано: „Този, който може да лети, има огнено сърце.” За укрепване на енергията е нужен огнен порив. Никакво разсъждение не дава онзи Огън, който се разпалва от искрата на любовта. Любовта преди всичко привлича Огъня на пространството. Който е казал обичайте се един друг, той е бил истински Йога. Както любовта, така и възторгът разпалва огньове. Да съберем всички огнесъздатели – нека не забравяме нищо от Светлината – Любов, Мъжество, Самоотверженост, Преданост – всички най-добри качества! Те са свързани с Огъня. Така върху принципа на Огъня се възражда светът. Огън на центровете, огън на духа, огън на сърцето, огън на подвига, огън на достижението, огън на Йерархията, огън на Служенето – това са принципите на новия свят.

Свещеният огън

В света има един свещен огън, който гори с пламъка на безсмъртието. В този свещен огън древните мъдреци и пророци са виждали върховното изявление на Бога.
„Нашият Бог е огън пояждащ“, се казва в Писанието. И наистина, този огън пояжда, но какво? – Смъртното, тленното, греховното. Когато той действа в света, едни от хората изгарят, други се стопяват, а трети оживяват и възкръсват.
Всички велики, безсмъртни души, когато излизат от Бога, носят този свещен огън в себе си. Където и да отидат в необятната Вселена, те работят с него. И всички тези души имат само едно понятие за него: Свещеният огън е огънят на Любовта. Любовта носи свещеният огън, в който е скрит животът.
Ето защо, където гори свещеният огън, там се проявява и Любовта, там се проявява безсмъртният живот, там растат и зреят плодовете на Духа.
Този огън изпълва цялото пространство. Защото той е, който поддържа живота. Той гори и в човека. И докато той гори, човек е здрав, бодър и весел. Всичко у него става хармонично – и хранене, и кръвообращение, и дишане. Чувствата са правилни, мисълта е правилна, постъпките са правилни. Свещеният огън образува една приятна топлина в човека. Когато той гори, човек се чувства добре разположен. В него царува едно състояние на хармония и пълен мир. Изчезне ли този мир в душата на човека, това показва, че той е изгубил свещения огън и е влязъл в обикновения огън. А обикновеният огън гори и изгаря – той образува дим, сажди, пепел. В свещения огън няма абсолютно никакъв дим. Той носи една приятна топлина, от която лъха живот. Ето защо, когато свещеният огън гори в човека, у него изчезва всяко недоволство, съмнение и гнет. Яви ли се най-малкото недоволство и неразположение в човека, това е вече признак, че той е вън от свещения огън.
В свещения огън абсолютно всички мисли, чувства и желания са хармонични. Човек тогава изпитва онова, което се нарича райско блаженство.
И действително, немислим е мира у човека без свещения огън. Немислима е разумността у човека без свещения огън. Немислими са без него Любовта, вярата, надеждата, милосърдието, кротостта. Немислима е, с една реч, проявата на която и да било добродетел без свещения огън. Всички тези добродетели растат и се развиват при свещения огън. Без него всичко престава да расте.
Ето защо човек не може да живее един добър живот, в който добродетелите се проявяват, ако в него не е запален свещеният огън. Човек няма защо да пали свещения огън. Той трябва да се научи само да го поддържа. Защото сам по себе си този огън никога не гасне. А онова, което най-добре поддържа свещения огън в човека, то е вярата, то е Любовта, то е надеждата, то е знанието, то е мъдростта, то е истината.
Невидимият свят сага действа чрез огъня. Той употребява огъня като най-мощно средство за пречистване на човека и Земята. И Земята вече навлиза в една нова зона, в която материята е в девствено състояние. Тук всички неща ще се пречистят и преустроят. Огънят, който започва вече да действа на Земята, ще възпламени материята, ще я пречисти и трансформира, за да стане тя годна да отговаря на по-интензивните трептения на новия живот. Всичко, което устои на мощните токове на Божествения огън, ще остане за живот, а онова, което не може да издържи вибрациите на тази огнена вълна, ще бъде изхвърлено като ненужна сгур. Защото и в пространството има канали, по които се изхвърлят нечистотиите и отпадъците на живота. Разбира се, температурата на този огън не може да се измери с никакъв уред. Тя е много по-висока от температурата на Слънцето.
Само този огън е в състояние да пречисти сърцата и умовете на хората и да подготви Земята за разцвета на една нова култура. Само след като Земята мине през този огън – а това ще трае векове – тя ще навлезе в една нова епоха.
Което е вярно за Земята и човечеството, като колективно цяло, е вярно и за отделния човек. Не може да дойде у него новият живот, докато не се запали в душата му свещеният огън. Но пламне ли у него свещеният огън, той става магнетично привлекателен за всички и хората са готови да му услужват.
Мислете за свещения огън, в който Бог се проявява!
Мислете за свещения огън, който носят всички съвършени души, и поддържайте го!
Поддържайте го, защото с това ще поддържате и живота си!

Второ Петрово послание:

3;10 “А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.

3;11. Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,

3;12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

3;13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.”

Както казва апостол Павел за прехода „не всички ще умрем, но всички ще се изменим” за времето на едно мигване на окото. Ще има няколко огнени вълни. Последната най-голяма огнена вълна ще продължи 45 дни. Учителят Петър Дънов добавя, че хората доживели до последната огнена вълна ще преминат от „живот в смърт и от смърт в живот”, като се разбира че физическите тела ще се изпарят, а етерните тела ще изпълняват функциите на физически тела. Това се отнася само за духовно развити личности, които бързо ще се приспособят към новите условия. Ако изостанали в духовно отношение хора оцелеят в дълбоки пещери и подземия, ще се окажат в много тежко положение след преминаване на огнената вълна. Озоновият слой ще бъде унищожен и Слънцето ще ги мори. В миналото хората не са били подготвени за подобен преход и са загивали.

През времето на Апокалипсиса ще бъдат съдени духовните хора, казва Учителят. Другите просто ще си заминат. Всеки трябва да изплати кармата си, преди да влезе в Новата култура. Грешниците, които не могат да си платят дълговете в един живот, ще се прераждат докато изплатят всички престъпления, които са извършили. Те са около две трети от днешното население на Земята.
Захарий 13;8. И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите и‘ ще се изтребят и изчезнат, А третата ще се остави в нея. 13;9. И тая част Аз ще прекарам през огън, Пречиствайки ги както се чисти среброто, И изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, И Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са мои люде; А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.
Амос 5;18. Горко на ония, които желаят деня Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина…8;8. Не ще ли се поклати земята за това, И всеки , който живее на нея да жалее? Така и тя ще цяла да се издига като Нил, Ще се развълнува и ще спада пак като Египетската река. 8;9. В оня ден, казва Господ Йеова, Ще направя да залезе слънцето по пладне, И ще помрача земята посред бял ден.
Много от грешниците ще се обърнат към религията, но времето няма да им достигне да платят за престъпленията си.
8;11. Ето, идат дни, казва Господ Йеова, Когато ще изпратя глад на Земята, – Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. 8;12. Те ще се скитат от море до море. Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.
Ев. Матея, 24;27. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 24;28. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. 24;29. “А веднага след скръбта на ония дни Слънцето ще потъмнее, Луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето, и небесните сили ще се разклатят”.
В Ев. Лука: 17;20. А Исуса, попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така, щото да се забелязва; 17;21 нито ще рекат: Ето тук е ! или: Там е ! защото, ето Божието царство е всред вас;
Божието царство не е определено място, а състояние на съзнанието. А промяната на съзнанието е най-трудното нещо в света. Господ казва:
Софоний1;2.Съвсем ще погубя всичко1;3.И ще изтребя човека от лицето на Земята, казва Господ;
1;15.Ден на гняв е оня ден, Ден на смущение и на утеснение, ден на опустошение и на разорение, Ден на тъмнина и на мрак, Ден на облак и на гъста мъгла,
1;16.Ден на тръба и на тревога. Против укрепените градове. И против високите кули при ъглите… 2;5. Горко на жителите на морските брегове…
Тук сa дадени някои подробности около катаклизмите, в стила на Стария завет.
Исайя 4;5… Господ ще създаде облак и дим денем, А светлина от пламенен огън нощем…
24;1. Ето, Господ изпразва Земята и я запустява, превръща я и разпръсква жителите и’.24;2. И ще стане, както на людете, така и на свещеника; Както на слугата, така и на господаря му; Както на слугинята, така и на господарката и’; Както на купувача, така и на продавача; Както на заемодавеца, така и на заемача; Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва. 24;3. Съвсем ще се опразни Земята и съвършено ще се оголи: Защото Господ е изговорил това слово… 24;18. Който бяга от гласа на страха, Ще падне в ямата; И който възлиза отсред ямата, Ще се улови в примката; Защото прозорците отгоре са отворени, И основите на Земята треперят. 24;19. Земята се съкруши съвсем, Земята се разложи съвсем, Земята силно се разтърси. 24;20. Земята ще полита като някой пиян, И ще се люлее насам-натам като колиба; Беззаконието и’ ще тегне върху нея;… 24;23. Тогава Луната ще се смути и Слънцето ще се засрами.
42;15. Ще запустя планини и хълмове, И ще изсуша всичката им трева; Ще обърна реките в острови, И ще пресуша езерата.
43;10. ..Че преди Мене не е имало Бог. И подир Мене няма да има. 43;11. Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител…
Две трети от изостаналото човечество – грешниците ще заминат към другия свят, а останалите ще се прекарат през огън и вода, през страдания между любовта и омразата. Който издържи всички изпитания, ще се нарече Син Божи и ще влезе в Новата култура, където ще бъде небивала красота.

Ето какво казва Учителят Петър Дънов:

“Земята ще бъде изгорена. Самите хора ще създадат един огън, ще се запали Земята и всичко ще се стопи, и няма да остане от сегашната култура нищо. Няма да остане ни народно събрание, ни църква, ни джамия, няма да останат паметници, няма да останат постройки, няма да остане ни мъж ни жена. Всичко ще стане на каша. Като дойде някой, ще види цялата Земя чиста от всички престъпления. Какво ще бъде след туй? Когато сегашните хора изгорят в крематория човека, какво остава от него? Вземат му свещения прах и го турят в една торба. След като мине големия огън на Земята, нашият свещен прах ще остане.
Земята ще бъде запалена с този нов огън, в който хората могат да живеят. И тогава тези хора, които са живели и се развивали правилно, по пътя на еволюцията, те ще почнат да живеят, а грешниците ще се стопят и светът ще се очисти веднъж за всякога. Добрите хора ще отидат горе, а лошите ще се стопят, ще отидат долу. Наближило е времето. Тогава Земята ще се очисти от греховете на хората. И този огън ще бъде много силен и много мек, някои ще разтопи, а на някои ще даде живот…
Никога в света по-хубава епоха не е имало. В Писанието има един стих, дето казва, че Земята и Небето побегнали от лицето на Господа. Как ще го обясните? Защо Земята бяга от Господа? Небето и то бяга. Побегнали, значи един стар порядък си отишъл. Господ казва: старият порядък да си замине! Той е физическият порядък. Небето, значи е мисълта на хората, старите мисли и те може да си идат. ТогаваПисанието казва: Бог създава ново Небе и нова Земя. Какво имаме? Господ създава новото Небе, пък ние се безпокоим от праха, който се вдига. То е само малко прах само. Коя къща, като се събаря, няма да вдигне прах? Казвам: гледайте на всичко онова, което става в света, като на една велика работа…
Аз говоря върху Любовта, понеже съвременният свят, съвременната цивилизация се намира в един преходен период, в края на своето развитие. Когато един старец дойде до 120-годишната си възраст, какво го очаква? Всички очакват да се пресели този старец. Всички очакват сегашната култура да се подмлади, но тя е остаряла. Не, тя е един старец на 120 години и няма да се мине много време, ще чуете, че този старец се е поминал.” Огънят ще бъде действителен, физически и душевен. Нищо от съвременната цивилизация няма да остане на сушата. Земята ще се разтопи до 25 метра дълбочина, океаните ще заврат. Човешките тела ще изгорят и изпарят и само тези, които са духовно подготвени, ще издържат 46 дни в огъня с етерно тяло. Тялото им ще тежи 10 грама. Те ще поставят начало на нова култура.
Страшен, тежък изпит иде за човечеството. Всичко ще се стопи, ще се превърне в прах и пепел. Кога ще стане това, не е важно. Може да стане след година, след десет, сто или хиляда години. Важно е, че законът ще се приложи. Ще бъдете свидетели на това време и ще проверите истинността на думите ми. Една мисъл да легне в ума ви: “Да се изправите!” Аз съм дошъл до едно място, дето повече не мога и не искам да нося вашите нечисти мисли и желания. Не искам да нося нечистотиите на съвременната епоха. Всичко, което виждате днес, ще изчезне, ще се стопи. Такава е Волята на Бога. Невидимият свят е решил да ликвидира със старото. Това не трябва да ви обезсърчава, но да се изправите. Има други фактори, не сме ние факторите. Ние, хората, сме последните фактори. Това трябва да осъзнаем.
Земята е създадена от Бога, а хората, които са дошли да живеят на нея, са дошли да учат. Един ден като свършат училището си, те ще се върнат в отечеството си като в бащин дом. Земята е временен приют за хората, а Небето е бащин дом за нас. Там трябва всеки да се върне. Казано е, че Земята ще бъде наследена от праведните. Това не подразбира грешната Земя. Земята, на която сега живеем, ще мине през огън, за да се пречисти. Тя ще се прости с хората, ще ви каже: “Вие сгрешихте и аз сгреших, Вместо мене ще дойде нова Земя, която ще се насели с праведни хора.”

Не с Любов, а с бой ще се изправи човекът. Сега и праведни и грешни торят, та златото да се отдели от рудата за украшения.

Всички хора – добри и лоши, ще минат през огън. Не се страхувайте, но будни трябва да бъдете – да минете през огъня и да оцелеете. Който оцелее, той ще се очисти. Чистене е нужно на хората. За мнозина този огън е започнал вече. Страданията, изпитанията не са нищо друго, освен огънят, който идва да пречисти света. Колкото по-големи страдания минава човек, толкова по-силен става. Страданията каляват човека, правят го силен да носи. Някои страдания са действителни, а някои – фиктивни. Каквито и да са страданията на човек, той трябва да издържа.

Непослушанието на хората е причина да бъде унищожаван малко по малко светът. И затова огън идва. Всички хора ще бъдат стопени. Златото ще излезе от сгурията и сгурията ще се хвърли. Няма да остане човек нестопен. Не говоря за материалното, трябва да стане пречистване на ума и сърцето.

Сега светът има да мине през една криза, през огън и Земята ще се обнови. Този огън ще бъде, който носи Новия живот. Ония хора, които са готови за Новия живот, ще живеят. Онези, които не са готови, ще изгубят условията на живот.

Цялата стара култура ще изгори и ще се създаде нова култура с нови образи. Като дойдат тия нови образи, няма да остане и помен от страданията ча Христа, нито от тия на човечеството. Казано е: “Камък върху камък няма да остане!” Това е вярно не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, за отношенията между бащи и синове, между майки и дъщери, между слуги и господари, между верующи и безверници – всичко, което историята е записала от памтивека досега, ще бъде помете- но, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците.

И тъй, всички хора по лицето на Земята трябва да бъдат готови да не ги изненада някоя вечер Божията тояга, т.е. Великият Божи закон. Животът на Земята е изложен на големи промени. Не разбирайте нещата буквално. Не говоря само за землетресения. Аз имам предвид изключителните времена, в които живеем. Ние сме в една епоха на големи изненади. Ние живеем в един непостоянен, изключителен век. Изключителни явления, изключителни събития идват. Това не трябва да ви плаши, но будни трябва да бъдете. Професорите на Светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, която трябва да се реализира. Земята трябва да се пречисти. Пречистването й ще стане с огън. Идва огънят в света! Ако хората не приемат Учението на Любовта, огънят ще дойде и ще помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура ще изчезне, помен няма да остане от нея. Греховете, престъпленията на хората ще изгорят. Които издържат на този огън, те ще светнат, както свети златото, което е минало през огъня на златаря. Които минат през тоз огън и издържат, те ще сложат начало на Новата култура.
В сегашния век ние вече настъпваме в една огнена вълна. Разбирате ли, ние влизаме, наближаваме вече, на първите редове сме. И скоро вече всинца ние ще навлезем в една силна магнетична вълна. Това са няколко милиона – 10, 15, 20 милиона волтажи е тази вълна. Ето къде е опасността: от тази вълна става събиране на енергията, затова отсега вече някои усещате нещо като сърцебиене, нещо ви бутне в нервната система. Тия вълни идат периодически и като попаднеш в тях, в някое отношение те разредяват кръвта, в друго отношение я събират; в някое отношение те събират нервната система, в друго – разредяват тази енергия и вследствие на това, едни хора получават нервен удар и умират. Това са все огнени вълни. Тия огнени вълни, през които сега минаваме, ще ни направят много кибритлии. Мъжът от малко настръхва, но не знае отгде иде това. Огнена вълна е туй. Той се е нажежил. Богат е, няма никаква загуба, но нещо е настръхнал. Търси причината, а причината е вътре, попаднал е в тази вълна. Естественото нещо: той трябва да се обърне нагоре към Бога, да подобри вибрациите на своето тяло. Друго спасение няма! И сега като проповядваме в окултната Школа, това е един метод да подигнем телата си, да са в хармония с тази вълна. Другояче хората ще измират, ще дойдат епидемии и ще ги завлекат. Природата в туй отношение е много строга. Тя търпи, търпи, но когато тия същества погрешат, дойде, помете всичко. Тя е като някой грънчар, който казва: “От тия грънци нищо не става, пометете ги.” Отнеме духа си – измират хората. След туй отново праща духа си, създава нова раса. Бог е постъпвал така много пъти – измете цяла раса и после отново я създаде.

Бог е огън пояждащ. Няма да остане нищо в света, което Бог да не пояде. Всичко туй ще го разтопи, ще го разруши и всичко от човешката култура ще бъде разтопено, нищо няма да остане за спомен, ни косъм няма да остане.

Вие мислите, че като свърши войната, ще дойде Царството Божие на Земята. Никакво Царство Божие! Иде огън на Земята! Идват страдания! Големи страдания идват на Земята. Голям огън иде!

Този огън ще разтопи Земята на дълбочина повече от 25 м. Как и къде ще се скрият хората от този огън? Няма да остане човек на Земята, който да не мине през огъня. Вие трябва да бъдете готови да издържите този огън, както издържаха тримата момци в огнената пещ. Огънят ще дойде, тогава къде ще се скриете? Дойде ли огънят, тогава ще си спомните, че думите, които съм ви казал, са верни. Седрах, Месах и Авденаго бяха в огъня, но не изгоряха.

Огънят е почнал. Туй разстройство на нервната система, което е обхванало света, е огнената пещ, в която ще горим. Огън, а не потоп ще бъде наказанието. За тези, които вървят в Божия път, този огън ще бъде благословение.

Този огън ще засегне и вас. Всеки да тури на престол в сърцето си Бога и всичко друго на второ място. Ако останете още дълго време в затворите, други ще дойдат да ги запалят отвън, но с тях заедно и вие ще изгорите. И зам ви казвам: Този хотел, в който живеете временно, гори. И ви съветвам: Спасявайте се, защото после ще се качите на покрива и ще викате за помощ, но не ще има кой да ви помогне. Когато ви казват, че хотелът гори, облечете се и излезте вън. Всичко това, което гори, ще се срути; всички тия неща, които са спъвали човешкия прогрес, ще бъдат съборени и тогава върху развалините Господ ще съгради нещо добро. Да не мислите, че животът ще се свърши! Идва епоха по-величава, отколкото е имало досега и ние с радост да очакваме това светло бъдеще. От тия бури, които идват да дезинфекцират, да пречистят света, не трябва да се боим ни най-малко. Трябва да благодарим на Бога, че те идват. И няма защо да се стараем да ги предотвратим, па и никак не можем ги предотврати: те ще минат и ще принесат своето добро. Само трябва да бъдем готови, когато дойде Христос, Който идва – за някои е дошъл, за някои ще дойде тепърва – когато дойде, да ни каже думите: “Който слугува на Мене, Мене да последва!” – да Го последваме.

Второто пришествие не се отменява, а се съкратява. Второто пришествие ще е запалване на въздуха, а сега е приготовление за пришествието. Когато дойде Второто пришествие, всички стари грехове и престъпления на хората ще се заличат. Всичко старо ще мине през огън и ще изгори. Тогава ще дойде новият Адам, родоначалник на новото човечество.

Новата култура е велика, защото не търпи нищо отрицателно, никакви лоши мисли, чувства и действия. За да се приготви за тая култура, човек ще мине 77 пъти през огъня. Като те проверят и изпитат, ще кажат: “Тоя човек е чист, може да влезе в Новата култура!”

Казвам: Божественият огън няма да продължава само един ден. Дълго време ще продължава това горение! В Америка някъде се запалила една река, в която имало някакъв запалителен газ и години вече как не могат да я изгасят. Питам: Ако американците и досега още не могат да изгасят този газ, какво остава за Божествения огън? Нека учените изчислят колко време ще гори Земята след идването на Божествения огън. За да се изчисти, Земята ще гори най-малко сто години и пак няма да изгори. Този огън ще започне от повърхността и постепенно ще минава все по-надолу. След този огън Земята ще се отопли добре и върху нея ще се създаде отлична култура. Отде ще дойде тази топлина? От вътрешността на Земята, от центъра. Новият огън ще завари стария, който и досега още гори; той е останал от атлантската раса. На Земята има още и лемурийски огън, както и огън от полярната епоха. Новият, последният огън ще се яви като вълна. Полярният огън не е достигнал още до центъра на Земята. Когато и този огън достигне центъра на Земята, вълните от четирите огъня ще се съединят в този център и тогава нашата Земя ще “изпее своята песен”. Това означава, че тя е дошла вече до своята старческа възраст, вследствие на което животът й ще се пренесе другаде някъде. Засега този огън не е достигнал още до центъра на Земята. Хиляди години има още, докато той стигне до този център.

Един ден цялата Слънчева система ще мине през огън, за да се пречисти. От греховете на хората няма да остане нищо. Сега греховете зависят от особения състав на материята, в която хората живеят. Тая материя е неустойчива и в нея става особен род гниене. В бъдеще тази материя ще кристализира и светът ще се преустрои по особен начин. Тогава грехът ще бъде невъзможен, понеже няма да има такава материя, която да го създава. Веществото ще бъде устойчиво. Тогава ще видите какво значи красота! Тогава ще видите кристалните извори на безсмъртието, откъдето излиза живот! Там ще видите, че самата вода е създала материалния живот.
Те казват, че хората ще заспят и като минат през етерния пласт, отново ще се пробудят. Това те наричат възкресение на човешката душа. Казвам: Хората наистина ще минат през такъв пласт, но няма да се задушат. Те ще минат през огън. Едни от тях ще изгорят, а други ще светнат. Тази мисъл е писана в Свещената Книга. Етерът е Божественият Огън, който ще очисти хората. Когато видите, че едни хора се запалват, горят и изгарят, а други горят, но не изгарят, а започват да светят, ще знаете, че е дошъл вече Божественият Огън. Първите ще умрат, както сегашните хора умират, а вторите ще заминат съзнателно. Някой казва: «Не мога да издържам на този огън!» Щом не можеш да издържаш, ще умреш. Който не е готов да издържи на този огън, той преждевременно ще напусне Земята. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Следващите години от 1927 до 1932 ще бъдат години на земетресения, на наводнения, на големи циклони, на войни и несъгласия между хората. Съвременните хора ще бъдат свидетели на тия времена, за които са говорили пророците преди няколко хиляди години. И днес се срещат такива пророци – и в Китай, и в Япония, и в Америка, и в Англия, и във Франция, навсякъде. И управляващите вече се вслушват в техните предсказания. Тия пророци казват: «Ако съвременните хора не се откажат от своята алчност, ако не разрешат правилно трудностите и противоречията на своя живот и не изпълняват Волята Божия, те ще минат през големи изпитания и страдания.» Кармата на всички народи вече е назряла. Сега е времето за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще въздам на всички според деянията им.“ Значи всичко непотребно, всичко нечисто, събрано от хиляди векове насам, ще се запали да изгори, вследствие на което всички народи ще минат през голям огън. Аз не казвам това, за да ви плаша, а за да ви обърна внимание върху Великите Божи Закони, които управляват света. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27)

В света сега иде едно коренно очистване. Аз не искам да ви плаша, но казвам, че голям огън идва. Вие ще бъдете свидетели на това, ще го проверите. Сегашните хора ги е страх от революция, но опасността не е в революцията. Страхуват се от болшевиките, но опасността не е в болшевиките – опасността не е нито в болшевиките, не е нито от богатите, нито от войните, нито от безредиците. Това са играчки. Идва едно раздвижване на Земята, от което и богати, и бедни ще хвърчат във въздуха. Идва едно положение, при което и богати, и бедни, ще бъдат затрупани под пепелта. Не сега, но може би след 10, 20, 30, 40, 50 или повече години, но това ще дойде. Аз не ви плаша, а ви казвам това, което ще дойде и което сами ще проверите. Защото ако ви казвам неща, които няма да дойдат, това е лъжа. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Аз класифицирам хората на праведни и грешни. Мнозина казват, че само грешните ще горят. Не, и праведните, и грешните ще горят. На общо основание ще горят. Някои ни проповядват, че пъкълът бил създаден само за грешните хора, а не и за праведните. Не, не, и едните, и другите ще горят. Праведните ще горят, ще се стопят и ще се пречистят, а грешните ще горят, ще изгорят и ще станат на сгурия. И праведният, и грешният еднакво ще страдат, само че праведникът ще знае защо страда, а грешникът няма да знае защо страда. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Освобождението на народите ще дойде от Невидимия свят. По какъв начин? Чрез огън. Аз не говоря за видимия огън, който може да се мери в градуси. Огънят, който ще освободи хората, не може да се мери с никакви градуси, даже и на 35 милиона градуса не можем да го изчислим. Предполага се, че Слънцето има температура 35 милиона градуса, а този огън, за който говоря, не може да се измери с никакъв термометър. Само той е в състояние да пречисти сърцата и умовете на хората. Когато този огън дойде, той веднага ще пречисти сърцето ти, ще го освободи от всички безпокойствия и смущения, и то ще светне. Когато този огън засегне ума ти, всички противоречия ще изчезнат и ти ще се освободиш от тежките и мрачни мисли. Когато този огън дойде, праведните ще възкръснат, ще излязат от гробовете си и ще влязат в Новия Живот. Питам: Има ли нещо страшно в Деня Господен? Казано е в Писанието, че когато дойде Денят Господен, слънцето ще потъмнее. Който чете по буквата, той ще разбере нещата буквално; който чете и разбира по дух, ще разбере в тези думи нещо друго. Под „Слънцето ще потъмнее“ се подразбира, че великите държави, които сега управляват, ще изчезнат – светската власт ще потъмнее. Луната пък означава всички видове религии, всички религиозни системи. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Бог иде на Земята не за да съди хората, а да пречисти света. Как ще го пречисти? Чрез огън. Затова е казано в Писанието: „Всяко дърво, което не дава плод, ще се изкорени и в огън ще се хвърли.“ (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Бог изпраща днес огън в целия свят, за да изгори, да се очисти от всички лоши, нечисти и заразни мисли и желания. Така Той ще избави хората от по-голямо зло. Затова Бог казва: «Започвам вече да събарям старото, изгнилото, за да съградя нещо ново, здраво и чисто.» (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Питам: Кой беше причината за всеобщата война? Духовете. Ангелите поставиха Европа на това място, за да видят какво ще прави. Сега готвят още една война. С това те искат да кажат: «Или ще изпълните Волята Божия, или няма да ви оставим на спокойствие.» Казвате: «Това е наша работа!» Вън от това, че те готвят война, Господ готви огън. Христос казва: „Аз дойдох да запаля огъня.“ И наистина, огънят се разгаря. Тази пещ се готви навсякъде. Този огън ще обхване цялата земя. По какъв начин? Чрез Божествения Газ, който ще се възпламени и ще пречисти всичко. Както златото минава през огъня на златаря, докато напълно се пречисти, така и хората ще минат през Божествения Огън, за да се пречистят. Щом Земята се пречисти, Господ ще създаде нов рай и ще постави в него Третия Адам и Третата Ева – от тях ще се образува Новия свят. Тогава Господ ще каже: «Елате, благословени Мои Деца, и наследете Земята, наследете всичко, което Съм приготвил за вас.» Това е Възкресението, което всички очакват. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Божественият Огън няма да продължава само един ден. Дълго ще продължава това горение. […] Нека учените изчислят колко време Земята ще гори след идването на Божествения Огън. За да се изчисти, Земята ще гори най-малко сто години и пак няма да изгори. Този огън ще започне от повърхността и постепенно ще минава все по-надолу. След този огън Земята ще се отопли добре и върху нея ще се създаде отлична култура. Отде ще дойде тази топлина? От вътрешността на Земята, от центъра й. Новият огън ще завари стария, който и досега още гори; той е останал от атлантската раса. На Земята има още и лемурийски огън, както и огън от полярната епоха. Новият, последният огън ще се яви като вълна. Полярният огън не е достигнал още до центъра на Земята. Когато и този огън достигне центъра на Земята, вълните от четирите огъня ще се съединят в този център и тогава нашата земя ще изпее своята песен. Това означава, че тя е дошла вече до своята старческа възраст, вследствие на което животът й ще се пренесе другаде. Засега този огън не е достигнал още до центъра на Земята. Хиляди години има още, докато той достигне този център. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, 1927-28)

Ние се готвим за един свят, който няма нищо общо със съвременния свят. Ние се готвим за една култура, на която корените не са тук, на Земята. Един ден цялото човечество ще излезе, ще напусне тази земя. Учените казват, че тази земя ще се пренесе в друга една планета, която сега се създава в пространството и там ще започне онази разумна, нова култура. И Христос загатва пред учениците си: „Отивам да ви приготвя друго място, и когато ви го приготвя, ще дойда да ви взема, та където съм Аз, там ще бъдете и вие.“ Ако това място беше тук, на Земята, Христос нямаше да каже отивам да ви приготвя място. Сега всички религиозни хора проповядват едно учение, да се оправи Земята. Египтяните я оправяха – не можаха да я оправят; вавилоняните я оправяха – не можаха да я оправят; асирийците я оправяха – не можаха да я оправят. Никой не можа да я оправи. Тъй ще си върви. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

И тъй, старото, с което сега живеете ще се превърне на вода. Аз ви говоря в мека форма, но Петър, в своето послание, казва, че всичко ще мине през огън, т.е. всичко ще се стопи. Аз говоря за вода, а Петър – за огън. Ония от вас, у които е събудено висшето съзнание, които искат да живеят като разумни същества, нека работят с Любовта. […] Иде огънят. Който няма Любов, от него нищо няма да остане. Нищо няма да остане от европейските държави. Няма да мине дълго време, ще проверите това, което ви казвам. Само Любовта ще ви спаси. Думите на пророка ще се чуят. Нищо няма да остане от плановете на европейската политика – това трябва да знаят европейските дипломати! Нищо няма да остане от сегашните религии и църкви: камък върху камък няма да остане! Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)

Огънят ще дойде. Тогава къде ще се скриете? Дойде ли огънят, ще си спомните, че думите, които съм ви казал, са верни. Седрах, Месах и Авденаго бяха в огъня, но не изгоряха. Огънят е почнал. Туй разстройство на нервната система, което е обхванало света, е огнената пещ, в която ще горим. Огън, а не потоп, ще бъде наказанието. За тези, които вървят по Божия Път, този огън ще бъде благословение. (УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, 22.IХ.1936 г.)

Потопът стана, когато хората се отклониха от правия път. Той тури край на старата култура. Тя мина през вода, а сегашната култура минава през огън. И това не е идеалното. Най-после ще дойде културата на изгряващото слънце, което ще дава на хората най-красивото, най-хубавото, от което те имат нужда. Светът не трябва да се потопи, а да мине през огън и да се пречисти. Има неща, които трябва да се изгорят; има неща, които не трябва да минат нито през вода, нито през огън. Когато плодът зрее, нито през вода се прекарва, нито през огън. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Нашата земя ще претърпи голямо вътрешно преустройство. Това е казано и в Писанието: “Бог създава Нова земя и Ново небе.” Всичко, което сега виждаме на Земята, ще изгори, ще се претопи, и от него ще се създаде нов свят. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27)Има начин, по който човек може да се спаси от огъня. Какъв е този начин? Като повиши вибрациите на своя организъм по-високо от тези на огъня. Тогава той може да влезе в огъня, да стане почти невидим и да излезе от него невредим. Има един начин, по който човек може да влезе и в най-дълбоката вода, без да се удави. Кой е този начин? Да направи тялото си по-обемисто и с по-малко тегло. Следователно има начини, по които хората могат да се издигнат над трудностите и страданията в живота. (СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи, 1927-28)

Сега става голямо преустройство на материята. Всичко претърпява промяна. Планините в целия Балкански полуостров, а и в цяла Европа, постоянно изменят своя център. Целият континент се движи към екватора. След хиляди години Слънцето ще изгрява на север – тогава север ще бъде сегашният изток и светът ще стане по-добър. В човешкия свят север показва егоизма на човек, а в Божествения Свят север означава Истината. Щом север стане изток, от този полюс ще потече благотворна енергия за човека и той ще стане истински духовен. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ, Съборни беседи, 1929)

Един ден Земята ще претърпи голямо изменение. Ниските места ще се повдигнат и ще образуват върхове високи до десет хиляди метра, но все пак някои от тези върхове ще си останат, няма съвсем да се обезличат. Като се образуват тези върхове, какво ще стане с хората по тия места? Ще пропаднат. Когато боговете строят великите неща, ние, малките хора, трябва да бъдем надалече от тях, а като си свършат работата, ние ще дойдем да видим какво са направили.

Огъня ще пречист този свят лошите и негативни хора ще изгарят от този огън а добите ще излъчват светлина , прикритите хора маските ще им паднат, и така злите ще полудяват от огъня ще стават все по нервни и агресивни а добрите все по добри и осъзнати.

Преди две хиляди години се казваше, че е наближил Денят Господен. Сега аз казвам: Ние сме в Деня Господен. Остава само половин час до последния влак. Горко на оня индивид, на оня народ, който дотогава не уреди сметките си! (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)Всяка идея, всяка връзка, всяко желание, които не са в съгласие с Бога, ще се разрушат, ще изчезнат. От тях ще останат само някои неща, които ще говорят за някогашното тяхно величие. Те ще представляват нещо подобно на разкопките, които и до днес продължават да се правят в Египет, в Америка, в Африка и другаде. Тези разкопки говорят за съществуването на някаква велика култура, от която днес намираме само останки. Тази велика култура на миналото днес лежи дълбоко заровена в недрата на земята. И други култури има заровени в Тихия Океан, както и в Атлантическия океан, и от тях намираме от време на време само известни останки. Кои са причините за пропадането на тези култури? Невидимият свят е решил днес да възстанови тези култури, понеже те са изкупили вече своите грехове. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, 1926-27)

Питате: «Какво ще стане с нас в бъдеще?» Представете си, че живеете на северния полюс, дето всичко е в лед. Къщите ви са от лед направени, никъде не виждате вода. Ако дойде някой и ви каже, че трябва да измените живота си, че трябва да си направите лодки, с които да плувате, ще възразите, че не вярвате и че не можете да измените на живота, който вашите деди и прадеди са карали. Казвам ви да вземете мерки, защото земята ще претърпи голяма промяна. Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми. Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете. Къщите ви ще се разпукат, ледовете ще се стопят и вие ще почнете да потъвате. Казвате: «Каква съдба ни сполетя!» Никаква съдба не е това, а Земята е изменила своя път на движение, слънчевите лъчи падат под прав ъгъл и топят ледовете. Вие живеете върху ледено море. Закъснеете ли да промените живота си, в скоро време ще се намерите на дъното на морето. Сега и на вас казвам: Ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване; това е естественото положение на живота. Великата вълна, която иде сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода. След хиляда години не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвратят от месото и ще употребяват растителна и плодова храна. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Какво представлява сегашният свят? Замръзнало езеро, върху което се пързалят хиляди хора. Други стоят настрана и наблюдават. След малко Слънцето изгрява и ледът започва да се топи. Става катастрофа. Пързалящите се започват да се давят, викат за помощ. Ония, които са настрана, благодарят, че са вън от опасността. Иде Божествената Вълна, която ще разтопи човешките езера – от тях няма и помен да остане. Ти вече няма да бъдеш лед, а ще се превърнеш на чист извор, който ще тече по целия свят, за да разнася Новото учение. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Всички сегашни държави, които не взимат участие в живота на Любовта, които не я приемат за основа и среда на живота си, ще се разрушат. Това ще го изпитате. Ще разберете, че Господ е господарят на света, а не хората. Казано е в Писанието, че всяка власт е дадена от Бога. Затова всички, които упражняват тази власт, трябва да имат това предвид и да прилагат Божията Правда. Властта трябва да бъде справедлива. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 28.II.1937 г.)

Не се смущавайте! В света ще станат чудни неща. Не казвам да вярвате – сами ще ги проверите. Един ден, като видите всичко, което става, ще кажете: «Наистина, каквото Бог е казал, то става.» (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Като слушате сега това, което ви казвам, вие не трябва да се плашите. Човек трябва да се срахува и да мисли, преди да е сгрешил. Щом сгреши, не му остава нищо друго, освен готовността да изправи грешката си и да носи последствията на своя грях.11111 comment