Не бива обаче да мислим, че неканените гости от Вселената са абсолютно зло, призвано да се разправи с човечеството. Нищо подобно. Тези неведоми небесни тела ще донесат на Земята не само природни и социални катастрофи, но и нови енергии, които силно ще ускорят еволюцията на планетата и човечеството. Особено това се отнася за планетата на апокалипсиса. В Агни – йога се казва, че лъчите й ще имат високовибрационна енергетика, която може да изчисти аурата на Земята от негативните енергии, натрупани в нея. А мислещата част от човечеството ще получи мощен енергиен импулс за стремително духовно развитие.
Има обаче един проблем, силата и нивото на тези енергии, които ще донесе на Земята новата планета, ще са такива, че не всеки ще може да ги понесе, а само хората с чисто сърце, и душа, чиято аура не е обезобразена от негативна мисъл. В Живота Етика се подчертава, че мислите и чувствата на хората са много енергоемки, тоест негативните мисли, намерения и чувства ( злоба, завист, стремеж да измамиш зареди печалба ) замърсяват аурата на човека, задръстват каналите за връзка с Космоса. Така че той просто не може да приеме и усвои новите свръхмощтни космически енергии. Под влиянието на новите лъчи от Космоса биополето на хората с ниско ниво на духовно развитие ще се деформират, което ще доведе до разрушаване на физическите им тела. В края на краищата индивидите със затъмнени аури ще измрат – може би ще станат жертви на нови, неизвестни все още на науката болести. Ще настанат времената, за които е казано в Евангелията. със свой съд ще бъдат съдени – тоест ще настъпи нещо като космически естествен отбор или енергетична чистка от Космоса.
При това главен по силна унищожителен фактор на бъдещия апокалипсис ще станат не толкова природните катаклизми, колкото непознати на науката заболявания, прогнозирани и от Реньо Неро, и от Ванга, и от Мария Есперанса…
При Реньо Неро например пряко е казано. смъртоносни болести, които ще започнат да свирепстват в Европа в края на ХХ век, ще покосят половината население. Добрите сърца ще бъдат спасени.
Но може би най – плашещата прогноза оставил на света най – известният пророк на Русия – Григорий Разпутин.
Планини от трупове ще се издигнат на площадите и милиони хора ще застигне безликата смърт. Градове с милиони жители няма да намерят достатъчно ръце за да погребват мъртвите, много села ще бъдат зачеркнати с кръст. Никое лекарстви няма да може да спре чумата, защото тя ще бъде преддверие на чистилището…
Впрочим ако се вярва на учението Агни – йога, не всичко е толкова мрачно. Все пак няма да има пълен и окончателен край на света. В опасност ще се окажат главно хората с низки мисли, нечестните и егоистичните. А добрите, самоотвержените и съвестните не просто ще устоят, но и ще получат доза живителна енергия, импулс за духовно творчество. Така че в крайна сметка справедливостта ще възтържествува.
И в библейския Апокалипсис след повествованието за страшните Господни наказания, стоварили се върху грешниците, се казва. И видях аз ново небе и нова земя. На новата, постапокалиптична Земя, навярно няма да останат лоши хора. Те просто няма да издържат космическия изпит. А той е неизбежен. И може би ще настъпи съвсем скоро. Гототови ли сте за него…